عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Colletotrichum crassipes عامل آنتراکنوز آووکادو در مازندران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (63.69 K)
عنوان دوره: شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران، ساری
چکیده
کلیدواژه ها