عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Alternaria alternata عامل بیماری لکه برگی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (82.95 K)
عنوان دوره: بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
چکیده
کلیدواژه ها