عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Diplolaimelloides sp. گون های جداشده از رسوبات دریاچه ارومیه– استان آذربایجان غربی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (81.68 K)
عنوان دوره: بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
چکیده
کلیدواژه ها