عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اصول ساخت محیط محصور(پن) در خلیج گرگان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور.رییس مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان
2عضوهیات علمی و معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان
3رییس اداره طرح و برنامه مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان
چکیده
سواحل استان گلستان بدلیل عمق کم، شیب ملایم و سواحل مستعد، از سواحل دارای پتانسیل بالای آبزی پروری در محیط محصور می باشد. اولین پرورش در محیط محصور در استان گلستان در خلیج گرگان و به منظور مولدسازی کپور انجام گرفته محل اجرای طرح در 4 کیلومتری جزیره آشوراده و در قسمت شمال شرقی خلیج گرگان و سواحل جزیره میانکاله بوده که در چند صد متری کانال خوزینی واقع شده است و دارای طول و عرض جغرافیایی ً72/ 54 53 ˚36 N= ، ً38/ 41 58 ˚53 E= می باشد. با توجه به شرایط مناسب این منطقه از نظر عمق آب، بستر ماسه ای با خرده های صدف، ایمن از امواج دریایی و مکان مطلوب برای اجرای پروژه پرورش در محیطهای محصور( pen culture ) شناخته شد و اصولی را در ساخت پن رعایت نموده است . دراین تحقیق ازچوبهای سپیداراز منطقه بجنورد به قطر 20-15 سانتی متر و طول 5/5 متر( متناسب با عمق منطقه احداث) جهت احداث پایه ها، و از تورهای با اندازه چشمه توری 16 میلیمتر و با نخ شماره 33 از جنس کاپرون جهت ساخت بدنه سازه استفاده شد و جهت مقاوت واستهکام تورها نسبت به قیراندود کردن آنها اقدام گردید. جهت مهار تورها از کیسه های نایلونی محتوی سنگ گراویل بادامی در دوردیف استفاده شد.
کلیدواژه ها