عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

اصول انتخاب محل مناسب جهت احداث محیط محصور(Pen culture)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور.رییس مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان
2عضوهیات علمی و معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان
3رییس اداره طرح و برنامه مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان
چکیده
امروزه نقش آبزیان در تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز مردم جهان از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به محدود بودن میزان صید، پرورش آبزیان و بخصوص در محیط های مصنوعی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. یکی از محیط های مورد توجه پرورش دهندگان در جهان استفاده از محیط محصور(پن) می باشد . استان گلستان بدلیل سواحل کم عمق، شیب ملایم و بستر مناسب ، پتانسیل بالایی در احداث پن دارد. موارد مهمی در انتخاب محل احداث وجود دارد که از جمله آنها می توان به محفوظ بودن منطقه از باد شدید و موج، عمق مناسب آب، جهت باد غالب، شرایط فیزیک و شیمیایی آب، جنس بستر کف آب، امکان دسترسی به محل، اشاره نمود.
کلیدواژه ها