عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

ارزیابی اثرات زیست‌ محیطی پرورش ماهیان در قفس باید ها و نباید ها در دریای خزر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
گروه علوم محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
چکیده
پیامد تکثیر و پرورش آبزیان در قفس عبارتند از: ‌ اثرات‌ آلودگی‌ پسماند های زائد، به انحصار درآوردن سواحل آزاد و مسدود کردن پلاژهای عمومی، انباشت مواد وسایل و تجهیزات ، ساختارها و سازهای سیمانی ، پلاستیکی و فلزی و برهم زده مطبوعیت‌ بصری‌ سواحل دریاها و دریاچه ها، ناسازگاری‌ با سایر اشکال بهره‌برداری‌ از منابع‌ طبیعی‌ تجدید شونده‌ (عمدتاً از نظر‌ تفرج گاهی‌، ماهیگیری‌، وحفاظت‌ مانگرو، تالاب‌ و حیات‌ وحش‌)، معرفی‌ گونه‌های‌ غیربومی‌ و آلودگی‌ انگلی، ویروسی ، باکتریای و ژنتیکی‌ ماهیان‌ و سایر آبزیان وحشی‌، اختلال در رژیم های هیدرولوژیکی، اختلال در نظام اکولوژیکی و شبکه ها و زنجیره های غذایی و نابودی این نظام و یا دگردیسی اکوسیستمی و ایجاد توالی در این نظام با جایگزین شدن گونه های مهاجم و یا خارجی با گونه های زادبوم و آندمیک یا بومی از یک طرف و طیف‌وسیع‌ معضلاتی‌ که‌ در برگیرنده‌ پیامدهای‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و زیست‌ محیطی‌ است‌ را در بر می گیرد. آگاهی و پیش بینی این اثرات می تواند ما را در تخفیف‌ اثرات‌ آلودگی‌ تکثیر و پرورش آبزیان و تباهی نظام زیست محیطی از طریق‌ مدیریت‌ زیست‌ محیطی‌ و کاربرد اصول‌ این نوع مدیریت‌‌، به منظور کنترل شرایط زیست محیطی کمک کند. در این مقاله به این مسائل پرداخته شده و راهکارهای توسعه درمسیر پایدار تر ارائه شده است.
کلیدواژه ها