عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

.Ampelomyces quisqualis Ces. ex. Schlecht پارازیت سفیدک های حقیقی تیپ Oidium
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (176.59 K)
عنوان دوره: دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج
چکیده
کلیدواژه ها