عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Alternaria chlamydospora روی شمعدانی وحشی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (70.56 K)
عنوان دوره: نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
چکیده
-
کلیدواژه ها