عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Colletotrichum lagenarium عامل آنتراکنوز خیار در گلخانه های یاسوج
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (62.97 K)
عنوان دوره: نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
چکیده
-
کلیدواژه ها