عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

یک سال پایش طعمه های سمی علیه موریانه microcerotermes gabrielis
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (45.88 K)
عنوان دوره: هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
پژوهشگاه صنعت نفت تهران
چکیده
-
کلیدواژه ها