عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Dickeya dieffenbachiae و Pectobacterium carotovorum subsp. odoriferium به عنوان عوامل مولد پوسیدگی ساقه موز در مازندران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (34.21 K)
عنوان دوره: هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
2دانشکده علوم کشاورزی و علوم پایه، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
چکیده
کلیدواژه ها