عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

Batkoa apiculata گونه ای جدید از قارچ های Entomophthorales برای ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (23.93 K)
عنوان دوره: هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نویسندگان
1موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
2بایوتک، بانکوک، تایلند
چکیده
کلیدواژه ها