عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 21,127

1 ---
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدباقر سلیمی؛ محمود سعیدی شاه کیله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.32 K)

2 1،3،7 تری متیل گزانتین یک آللوپاتی با خصوصیات علفکشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ورونا رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (165.47 K)

3 16S rRNA gene based identification of gut bacteria from larvae of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: pyralidae)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Maryam Goharrostami؛ Jalal Jalali Sendi
مشاهده مقاله

4 47A/Alborz رقم مناسب گندم دیم برای آبیاری تکمیلی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کورش نادر محمودی؛ جمشید قبادی؛ نوذر بهرامی؛ علی اشرف طلیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399 K)

5 Abundance and diversity of aphids (Hemiptera: Aphididae) and ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) population in alfalfa fields of Yasouj, southwestern Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
karim saeidi؛ Hadi karimipour Fard
مشاهده مقاله

6 Acaricidal effect of new botanical pesticide, Dayabon on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) and its predator, Stethorus gilvifrons (Coleoptera; Coccinellidae)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Mehran Rezaei؛ Saeid Moharramipour؛ Mohammad Bashiri
مشاهده مقاله

7 Activity of Avena sativa α-amylase inhibitors towards Sitotroga cerealella α-amylases In vitro and In vivo
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Ehsan Borzouei؛ Bahram Naseri؛ Gadir Nouri-Ganbalani
مشاهده مقاله

8 A faunistic study on lepidopteran pests in cucumber greenhouses at southern regions of Kerman province
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Amin Moghbeli Gharaei؛ mahdi Ziaaddini؛ mohammad amin jalali؛ Helen Alipanah
مشاهده مقاله

9 Alternaria alternata عامل بیماری لکه برگی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.95 K)

10 Alternaria alternata عامل پوسیدگی میوه آلو در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهزاد برهانی؛ محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ ساره هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.78 K)

11 Alternaria chlamydospora روی شمعدانی وحشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا رزاقی؛ دوستمراد ظفری؛ فرشته طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.56 K)

12 amaranthus spp علف هرزی با کنترل دشوار در مصر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عصمت اله حسن؛ م.م سطور؛ م لاوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.92 K)

13 .Ampelomyces quisqualis Ces. ex. Schlecht پارازیت سفیدک های حقیقی تیپ Oidium
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.59 K)

14 amylospotus campbellii گزارشی جدید برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابر؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.74 K)

15 A new record for the fauna of planthopper of Iran (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Delphacidae)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
شیما دولتی؛ علی مهرور؛ فریبا مظفریان
مشاهده مقاله

16 Antifeedant activity of essential oils of Achillea wilhelmsii and Teucrium polium on the Cowpea beetle, Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
karim saeidi
مشاهده مقاله

17 Antifeedant and repellency effect of plant solutions on Cydalima perspectalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae) larvae and adults
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Behshid Barkhordar؛ Mohammad Taher Boustani؛ Seyed Aboutaleb Vahabi؛ Eshagh Ataii؛ Abbas Rostamy
مشاهده مقاله

18 Antigenic variations of Phlebotomus papatasi saliva in central Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
نصیبه حسینی واسوکلایی؛ Ahmad-Reza Mahmoudi؛ Ali Khamesipour؛ Mohammad Reza Yaghoobi-Ershadi؛ Shaden Kamhawi؛ Jesus G.؛ Valenzuela؛ Mohammad Hossein Arandian؛ Hossein Mirhendi؛ Shaghayegh Emami؛ Reza Jafari؛ زهرا سعیدی؛ Farah Idali؛ Mahmood Jeddi-Tehrani؛ امیراحمد اخوان
مشاهده مقاله

19 Aphid parasitoids (Hemi.:Aphididae ,Hym.: Braconidae, Aphidiinae) in Khuzestan, Southwest Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Mohammad Saeed Mossadegh؛ Petr Stary؛ Ebrahim Tamoli Torfi؛ Reza Abolfarsi؛ Rahim Bahrami؛ Leili Mohseni؛ Arezu Shahini؛ Fatemeh Seifollahi؛ Pegah Soheilyfar؛ Behnaz Ravan؛ Fatameh Alaghemand
مشاهده مقاله

20 A practical decision making pattern for pest managment of cucumber leafminer Liriomyza sativae (Diptera: Agromizidae) in greenhouse
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
tahere alaee؛ shahzad iranipour؛ roghayeh karimzadeh
مشاهده مقاله

21 A preliminary study on the effect of olive fruit fly damage on quality of olive oil
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Aref Marouf؛ Mohammadreza Mozhdehi؛ Mohammadvali Taghaddosi؛ Aliakbar Keyhanian
مشاهده مقاله

22 Assessment of hemolytic activity of the body extracts Ectomyelois ceratoniae
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
isa jabaleh؛ Majid Kazazi؛ Ahmad Asoodeh
مشاهده مقاله

23 Assessment of host-associated population variations of green oak leaf roller moth, Tortrix viridana (Lep.:Tortricidae) by using ISSR markers in the northern Zagros forests (Iran)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Hojatollah Gholame؛ Hamed Ghobari؛ Hedieh Badakhshan؛ Javad Nazemi؛ Hemn Salehi
مشاهده مقاله

24 A transcriptome-wide inventory of neuropeptide GPCRs in the sunn pest Eurygaster integriceps
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Mehdi Dastranj؛ Saeideh Asariardakani؛ Mohammad Reza Ghaffari؛ Alireza Bandani؛ Ghasem Hosseini Salekdeh
مشاهده مقاله

25 Attraction of Agonoscena pistaciae to Male or Female Psyllid in field condition
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ دومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Ali Bazzaz؛ Mohammad Reza Hassani؛ Zahra Sheibani
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه