عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نویسنده = سیما زنگنه
تعداد مقالات: 19

1 Batkoa apiculata گونه ای جدید از قارچ های Entomophthorales برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران غزوی؛ سیما زنگنه؛ نایجل هیول جونز؛ رسول زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.93 K)

2 Erynia bulata گزارشی جدید از قارچ های راسته Entomophthorales از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.22 K)

3 Erynia dipterigena گونه ی جدیدی از قارچهای راسته Entomophthorales از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.58 K)

4 بررسی میکوریزای آربوسکولار همزیست گیاه زعفران خوراکی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد محبی انابت؛ حسین ریاحی؛ سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.06 K)

5 بررسی میکوریزایی درختان کاج و سرو پارکهای جنگلی اطراف تهران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ حسن زارع مایوان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.32 K)

6 جمع‌آوری و شناسایی قارچ‌های آربوسکولار مایکوریز همزیست گندم در استان سیستان و بلوچستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
هادی شیرزاد؛ سیما زنگنه؛ محمد سالاری؛ مریم سجادی
مشاهده مقاله

7 قارچهای آربوسکولا میکوریزای همزیست با درختان گیلاس در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جانوش باشکوفسکی؛ سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.71 K)

8 گزارشی از قارچ‌های آربوسکولار میکوریزای همزیست با گیاه Tanacetum partenium در قمصر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
سیما زنگنه؛ زکیه مدرسى
مشاهده مقاله

9 مروری بر مطالعات تاکسونومی قارچ های آربوسکولار میکوریزای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.27 K)

10 معرفی تاکسون های جدیدی از قارچ های راسته Mucorales از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ بهرام شریف نبی؛ مجید اولیاء
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.79 K)

11 معرفی چند قارچ جدید از راسته Entomophthorales برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.09 K)

12 معرفی چند قارچ میکوریزایی و ریزوباکتر از فراریشه گیاه کیوی فروت
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محبوبه مطیعی؛ سیما زنگنه؛ بابک باباخانی؛ محمود اسدی؛ مرتضی گل محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.09 K)

13 معرفی چند گونه از قارچ آربوسکولار میکوریزا از باغهای زیتون استان گیلان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعماد خریبه؛ بهرام شریف نبی؛ سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.57 K)

14 معرفی دو قارچ وزیکولار-آربوسکولار میکوریزا از مناطق سرد و خشک ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ مهرناز محمودی؛ احمد اسماعیلی طاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.23 K)

15 معرفی دو گونه جدید از قارچ های رده زیگومسیت (Zygomycetes) برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ بهرام شریف نبی؛ مجید اولیاء
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.1 K)

16 معرفی قارچ mucor circinelloides بعنوان یکی از عوامل پوسیدگی نرم چغندرقند در شهریار کرج
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مسعود ذاکر؛ سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (108.94 K)

17 معرفی قارچهای جدید از راسته agaricales برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابر؛ سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.64 K)

18 معرفی گونه های جدیدی از قارچ های آربوسکولار- میکوریزا برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ علی بخش شیروانی؛ یعقوب محمدعلیان؛ موسی نجفی نیا؛ فرزاد کرمپور؛ حجت الله قلعه دزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.35 K)

19 معرفی گونه های جدید از قارچ های ماکرومیست (Macromycetes) برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابری؛ سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.56 K)