عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نویسنده = محمدباقر شاهرخی
تعداد مقالات: 10

1 آزمایش امکان اختلاط سموم پودر و امولسیون در سمپاشی درختان میوه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدباقر شاهرخی؛ عباسعلی زارع؛ محمدعلی فولادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.64 K)

2 آزمایشگاه کاربرد تله گزاری علیه جوندگانی که درتاسیسات و ساختمانها زندگی میکنند
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدباقر شاهرخی؛ حسین هوشمند؛ محمدجواد شاهرخی؛ علی ورمزیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.81 K)

3 امکان بهره گیری از زنبورهای پارازیتوئید زنبور تریکوگرام Trichogramma spp علیه کرم گلوگاه انار Spectrobates ceratoniae در خراسان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباسعلی زارع؛ محمدباقر شاهرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (310.86 K)

4 بررسی بیولوژی شپشک آرد آلو مو planococus citriدر کاشمر و راههای کنترل آن
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدباقر شاهرخی؛ هاشم کمالی؛ عباسعلی زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (164.05 K)

5 بررسی علل طغیان کلاهو و پیش بینی ان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدباقر شاهرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.84 K)

6 روشهای مبارزه با کلاهو Citellus fulvus Lieht
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدباقر شاهرخی؛ محمدجواد شاهرخی؛ علی ورمزیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.5 K)

7 زنبور شاخه خوار زرشک ( Syrista parreyssi Spinola ( Hym. Cephidae
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدباقر شاهرخی؛ عباسعلی زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.97 K)

8 کاربرد تله نوار رنگی در تنظیم جمعیت مگس گیلاس
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباسعلی زارع؛ محمدباقر شاهرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (197.21 K)

9 معرفی گونه های گنجشک در مشهد
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
هاشم کمالی؛ محمدباقر شاهرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.95 K)

10 موش ورامین Nesokia indica
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدباقر شاهرخی؛ حسین هوشمند؛ محمدجواد شاهرخی؛ علی ورمزیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.16 K)