عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

کلیدواژه ها = رویشی
تعداد مقالات: 12

1 ارزیابی میزان تاثیر سمپاشی در کنترل نسلهای مختلف Chilo supprassalis (در ارتباط با وضعیت رویشی مزارع برنج شمال کشور)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد حیدری؛ پرویز مستوفی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (78.6 K)

2 استفاده از نشانگر مولکولی RAPD برای تعیین تنوع ژنتیکی بین و درون گروههای سازگار رویشی Fusarium oxysporum f.sp. betae در مزارع چغندرقند استان خراسان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رعنا دستجردی؛ جواد مظفری؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.28 K)

3 بررسی علفهای هرز مزاحم در نهالستانهای زیتون استان یزد
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد میروکیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.56 K)

4 بررسی کنترل مجموعه رویشی باغات پسته
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباس یزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.17 K)

5 بررسی گونه هایPolypogon spp (Poaceae) در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه اخوان خرازیان؛ مریم کشاورزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.63 K)

6 تاثیرات درجه حرارت و PH روی رشد رویشی عامل بیماری حباب خشک قارچ خوراکی دکمه ای و نقش تنظیم دمای سالن ها و پاستوریزاسیون خاک پوششی در کنترل بیماری
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد حسن بختیاری؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ حمید روحانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.86 K)

7 تعیین جمعیت های سازگار رویشی Rhizoctonia solani AG1-IA در یک مزرعه برنج در استان مازندران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریدون پاداشت دهکایی؛ محمود اخوت؛ محمد جوان نیکخواه؛ باقر محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38 K)

8 تعیین گروه های سازگار رویشی Fusarium oxysporum f.sp. sesami عامل زردی و پژمردگی کنجد در استان فارس
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
طاهره بصیرنیا؛ ضیاءالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.49 K)

9 تعیین گروه های سازگار رویشی در جمعیت قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis با استفاده از جهش یافتگان نیت
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
فاطمه خیری؛ کامران رهنما؛ احد یامچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.96 K)

10 زیست شناسی و پراکندگی Lepidosaphes conchiformis Gmelin (Homop.Diaspididae) در اصفهان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا بلالی؛ حسین سیدالاسلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.01 K)

11 وضعیت رویشی شیرین بیان بعنوان یک علف هرز دائمی و کنترل شیمیائی آن در استان باختران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
منصور منتظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.68 K)

12 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﻣﺎﻛﺲ (ﻣﺰﻭﺗﺮﻳﻮﻥ +ﺍﺱ ﻣﺘﺎﻻﻛﻠ ﺮ +ﺗﺮﺑﻮﺗﻴﻼﺯﻳﻦ) ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮ ﻝ ﻋﻠﻒ ﻫـﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.09 K)