عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

کلیدواژه ها = گزارش
تعداد مقالات: 3

1 Erynia bulata گزارشی جدید از قارچ های راسته Entomophthorales از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.22 K)

2 بررسی دامنه میزبانی و آلودگی مخلوط کدوییان به ویروس‌های کوتولگی زرد کدوییان(CYSDV)، زردی رگبرگ خیار (CVYV) و کوتولگی سبزرد هندوانه (WmCSV) در استان سیستان و بلوچستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید جعفری*؛ زهرا صادقی؛ سعید نصراله نژاد
مشاهده مقاله

3 گزارش سن (camptocera glaberrima walker 1872 (hemiptera:lygaedae از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کتایون خردمند؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیمراد سرافرازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.42 K)