عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

کلیدواژه ها = مزوتریون
تعداد مقالات: 2

1 بررسی کارائی علفکش های جدید لوماکس (مزوتریون+اس متالاکلر+تربوتیلازین) و اولتیما(نیکوسولفورون+ریم سولفورون) در مزارع ذرت استان فارس
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرخ دین قزلی؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.34 K)

2 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻮﻣﺎﻛﺲ (ﻣﺰﻭﺗﺮﻳﻮﻥ +ﺍﺱ ﻣﺘﺎﻻﻛﻠ ﺮ +ﺗﺮﺑﻮﺗﻴﻼﺯﻳﻦ) ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮ ﻝ ﻋﻠﻒ ﻫـﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا پورآذر؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.09 K)