عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

کلیدواژه ها = Erynia bulata
تعداد مقالات: 1

1 Erynia bulata گزارشی جدید از قارچ های راسته Entomophthorales از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.22 K)