عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

کلیدواژه ها = قارچ
تعداد مقالات: 650

1 Alternaria alternata عامل پوسیدگی میوه آلو در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهزاد برهانی؛ محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ ساره هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.78 K)

2 Batkoa apiculata گونه ای جدید از قارچ های Entomophthorales برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران غزوی؛ سیما زنگنه؛ نایجل هیول جونز؛ رسول زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.93 K)

3 Brevilegnia bispora قارچی جدید برای فلور قارچهای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیرا شعبانی روشن؛ معصومه صفدری خسرقی؛ زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.61 K)

4 Colletotrichum crassipes عامل آنتراکنوز آووکادو در مازندران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حشمت اله رحیمیان؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ وحید رضائیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.69 K)

5 Erynia bulata گزارشی جدید از قارچ های راسته Entomophthorales از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.22 K)

6 Hyphodermella rosae عامل پوسیدگی میوه آلو در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (109.02 K)

7 Nattrassia mangiferae عامل سرخشکیدگی و شانکر تنه درختان Ficus religiosa
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا میرزائی؛ حشمت اله رحیمیان؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.2 K)

8 Paecilomyces marquandii یک گونه قارچ اندوفیت جدا شده از پسته
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مینا شکوهی؛ دوستمراد ظفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.6 K)

9 Phtophthora iranica ، عاملی جدید برای خشکیدگی درختان بادام در استان تهران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید افضلی؛ حسین خباز جلفایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.73 K)

10 ،Ulocladium consortiale گونه جدید برای مایکوبیوتای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا تازیک؛ محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.28 K)

11 اپیدمیولوژی Polystigma ochraceum عامل لکه آجری برگ بادام و مبارزه با آن در استان فارس
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.3 K)

12 اتیولوژی لکه برگی و میکوفلور برگ خرما در فارس و بوشهر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا کامران؛ ضیاالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.01 K)

13 اتیولوژی و بررسی دامنه میزبانی سفیدک سطحی گوجه فرنگی در قزوین
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سپیده حسین خانی ها؛ اکبر خداپرست؛ محمد مهدی ضرابی؛ رضا رزاز هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.68 K)

14 اثرات آنتاگونیستی گونه های مختلف قارچ Cladobotryum در کنترل ریزومورف Armillaria mellea
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا آصف؛ ابراهیم محمدی گل تپه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.64 K)

15 اثرات باکتری های آنتاگونیست علیه عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه قارچی درختان توت در شرق استان گیلان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
هادی رهاننده؛ مصطفی نیک نژاد کاظم پور؛ نادر حسن زاده؛ اکبر خداپرست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.57 K)

16 اثرات تناوب دمایی در تولید و تجزیه آفلاتوکسین B2 و B1 , توسط قارچ Aspergillus flavus بر روی مغز پسته
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیدحمید رضا ترابی؛ نادر حسن زاده؛ حمیدرضا زمانی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.24 K)

17 اثرات دما در کنترل بیولوژیک Macrophominap phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا توسط تریکودرماهای جدا شده از استان های گلستان و مازندران در شرایط آزمایشگاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهری مهدیان خلیلی؛ الهام خلیلی؛ علی زمان میرآبادی؛ آیدین حسن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.29 K)

18 اثرات قارچ Metarhizium anisopliae var. anisopliae روی مراحل مختلف سن گندم، Eurygaster integriceps ( Puton ( Hemiptera: Scutelleridae
کنگره گیاهپزشگی ایران
ندا صدیقی؛ حبیب عباسی پور؛ حسن عسکری؛ عزیز شیخی گرجان؛ جابر کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (75.8 K)

19 اثر اشعه لیزری روی مراحل رویشی برخی از قارچهای غیر بیماریزا و بیماریزای گیاهی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاالدین بنی هاشمی؛ ج.د مک دونالد؛ لاگوناس سولار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (533.1 K)

20 اثر آلودگی قارچ ریشه Cenococcum graniform بر رشد گیاه Helianthemum chamaecistus
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید فهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.1 K)

21 اثر اندومیکوریزا در رشد نهال های پسته
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید مهرآوران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.12 K)

22 اثر تاریخ کاشت برشدت بیماری پوسیدگی ذغالی آفتابگردان در استان گلستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
معصومه خیرگو؛ عراز محمد نوری راد دوجی؛ یونس عادلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (84.33 K)

23 اثر ترکیبات بیولوژیک در کنترل قارچ های بیماریزای بذرو نهال Picea abies
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد رضا کاوسی؛ یوری ایوانوویچ گنیننکو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.7 K)

24 اثر تنش شوری و خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه نخود فرنگی توسط Fusarium solani f. sp. pisi
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید محمدی؛ مهدی سرچشمه پور؛ ابراهیم مافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.43 K)

25 اثر چند قارچکش روی مراحل مختلف قارچ Pythium aphanidermatum (Edson) Fitz عامل بوته میری
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد کاظم رحیمیان؛ ضیاءالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (290.08 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه