عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

کلیدواژه ها = سمپاشی
تعداد مقالات: 103

1 اثر مقادیر کاهش یافته و خردشده بنتازون بر کنترل گاوپنبه (Abutilon theopherasti) و جمعیت تعداد بذور آن در مزرعه سویا (Glycin max L)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سپیده آقاجانی؛ محمدتقی برارپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.5 K)

2 ارزیابی اثر تعدادی از علفکش ها در کنترل علفهای هرز خزانه برنج مازندران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدابراهیم جعفری؛ محمدرضا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.66 K)

3 ارزیابی اثر چند قارچ کش جذبی و زمان سمپاشی در کنترل بیماری سفیدک حقیقی هلو در شهرستان شهرکرد
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصر صحراگرد؛ رحیم اسحاقی؛ محمودرضا افلاکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.88 K)

4 ارزیابی اثر چند قارچ کش در کنترل بیماری لکه آجری بادام در استان آذربایجان شرقی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد محمدی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.86 K)

5 ارزیابی روشهای مختلف سمپاشی در کنترل بیماری لکه برگی خیار و نقش انها در کاهش باقیمانده سم رورال تی اس در گلخانه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
موسی نجفی نیا؛ مسعود امیری؛ داود مومنی؛ احمد حیدری؛ محسن مروتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (84.08 K)

6 ارزیابی سمپاشهای رایج و دوزهای مختلف علف کش گیاهستار بر عملکرد گندم آبی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرید بدیع؛ لیلا علیمرادی؛ سعید جاهدی پور؛ کمال حاج محمد نیا قالی باف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (293.73 K)

7 ارزیابی سم نوردوکس در کنترل بیماری آتشک درختان میوه دانه دار
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباس داوودی؛ ابوالقاسم قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.22 K)

8 ارزیابی کارایی تعدادی از علفکش ها در فواصل ردیف متفاوت برای کنترل علف های هرز در کشت مستقیم برنج
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابوالفضل درخشان؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی ترشبز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (111.21 K)

9 ارزیابی کارایی قارچ کش دومارک (تتراکونازول) روی سفیدک پودری درختان سیب
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد حیدریان؛ محمودرضا کریمی شهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.84 K)

10 ارزیابی میزان آلودگی گیاهان ذرت به پروانه ساقه خوار ذرت و نیشکر .Sesamia sp سه سال پس از حذف کامل سمپاشی در مزارع ذرت استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرضا عظیمی؛ مهدی بایمانی؛ عبدالحسین فتحی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.02 K)

11 ارزیابی میزان تاثیر سمپاشی در کنترل نسلهای مختلف Chilo supprassalis (در ارتباط با وضعیت رویشی مزارع برنج شمال کشور)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد حیدری؛ پرویز مستوفی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (78.6 K)

12 ارزیابی مقاومت به حشره کش های رایج در جمعیت های تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys. Thripidae) جمع آوری شده از مزارع پیاز اصفهان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
ابوالفضل ناظمی؛ جهانگیر خواجه علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (373.33 K)

13 آزمایش امکان اختلاط سموم پودر و امولسیون در سمپاشی درختان میوه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدباقر شاهرخی؛ عباسعلی زارع؛ محمدعلی فولادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.64 K)

14 استفاده موثر از اختلاط علفکشها در مبارزه با علفهای هرز پنبه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.64 K)

15 امکان بهره گیری از زنبورهای پارازیتوئید زنبور تریکوگرام Trichogramma spp علیه کرم گلوگاه انار Spectrobates ceratoniae در خراسان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباسعلی زارع؛ محمدباقر شاهرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (310.86 K)

16 امکان سمپاشی علف کش همزمان با انجام کولتیواتور به منظور کاهش مصرف سم در زراعت چغندر قند
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
آژنگ جاهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.89 K)

17 امکان مبارزه بیولوژیک با بمیزیای پنبه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباسعلی نصراللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.15 K)

18 برآورد خسارت علف های هرز مزارع گندم آبی در استان خراسان رضوی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
شهرام نوروززاده؛ مجید عباس پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.31 K)

19 بررسی اثرات زمان مصرف آپیروس(سولفوسولفورون) و توتال(سولفوسولفورن+مت سولفورون متیل) در کنترل جووحشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیه فروزش؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.7 K)

20 بررسی اثر تیمار بذر و کنترل ناقل در میزان خسارت بیماری کرلی تاپ در یک رقم حساس چغندرقند در استان فارس
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا اشرف منصوری؛ سعید داربی؛ سعید واحدی؛ محمود مصباح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.38 K)

21 بررسی اثر چند قارچکش روی سفیدک سطحی خیار
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباس شریفی تهرانی؛ عباس درخشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.66 K)

22 بررسی اثر چند قارچکش علیه زنگ زرد گندم در استان فارس
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ساسان رجائی؛ محمد ترابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (241.91 K)

23 بررسی اثر زمان سمپاشی و نوع سم علیه کنه تارتن لوبیا در مزارع لردگان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
زریر سعیدی؛ مسعود اربابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.67 K)

24 بررسی اثر سموم دیازینون و مالاتیون در مبارزه با سرخرطومی یک نسلی یونجه Hypera postica در رامین (خوزستان)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کریم کمالی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (329.8 K)

25 بررسی اثر قارچکش های فلوتریافول + کاربندازیم، پروپیکونازول و تبوکونازول در کنترل بیماری سفیدک پودری گندم
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
همایون کاظمی؛ عبدالرضا فروتن؛ محمد علی آقاجانی؛ حسین کربلایی خیاوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.94 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه