عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نوع پذیرش = پذیرفته شده برای پوستر
تعداد مقالات: 17,641

1 ---
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدباقر سلیمی؛ محمود سعیدی شاه کیله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.32 K)

2 1،3،7 تری متیل گزانتین یک آللوپاتی با خصوصیات علفکشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ورونا رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (165.47 K)

3 Alternaria alternata عامل بیماری لکه برگی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.95 K)

4 Alternaria alternata عامل پوسیدگی میوه آلو در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهزاد برهانی؛ محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ ساره هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.78 K)

5 Alternaria chlamydospora روی شمعدانی وحشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا رزاقی؛ دوستمراد ظفری؛ فرشته طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.56 K)

6 amaranthus spp علف هرزی با کنترل دشوار در مصر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عصمت اله حسن؛ م.م سطور؛ م لاوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.92 K)

7 .Ampelomyces quisqualis Ces. ex. Schlecht پارازیت سفیدک های حقیقی تیپ Oidium
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.59 K)

8 amylospotus campbellii گزارشی جدید برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابر؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.74 K)

9 Avertissement در دفع آفات
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عظیم زمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (157.4 K)

10 ( Banchopsis crassicornis Rudow (Hymenoptera: Ichneumonidae ، گونه جدید پارازیتوئید لاروهای ( Heliothis viriplaca Hufnagel ( Lepidoptera: Noctuidae در مزارع دیم نخود
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حیدر عدل دوست؛ علی حسینی قرالری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.4 K)

11 Batkoa apiculata گونه ای جدید از قارچ های Entomophthorales برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران غزوی؛ سیما زنگنه؛ نایجل هیول جونز؛ رسول زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.93 K)

12 ،Bipolaris salkadehensis گونه جدیدی از Bipolaris در دنیا
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبداله احمد پور؛ زینب حیدریان؛ مریم دنیادوست چلان؛ محمد جوان نیکخواه؛ تاکائو تسوکیبوشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.17 K)

13 Bottleneck، ﮐﺒﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺒﺎ، آﻧﺎﻟﯿﺰ
کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
عباس کربلائیان؛ سیروس امیری نیا؛ بهزاد همتی؛ حسین عمرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.02 K)

14 Brevilegnia bispora قارچی جدید برای فلور قارچهای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیرا شعبانی روشن؛ معصومه صفدری خسرقی؛ زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.61 K)

15 Cadophora malorum گونه ای جدید از قارچهای گروه Phialophora-like برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی داوری؛ اسداله بابای اهری؛ مهدی ارزنلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.59 K)

16 Chrysopa fromosa brauer بالتوری مزارع گندم در استان گلستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید قدیری راد؛ عرازمحمد سقایی نیا؛ حسین حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (68.72 K)

17 CitB فاکتور مورد نیاز برای ویرولنس کامل Xanthomonas oryzae pv. oryzae
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
مسعود صاحبی؛ رقیه حبیبی؛ سعید طریقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.57 K)

18 Colletotrichum crassipes عامل آنتراکنوز آووکادو در مازندران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حشمت اله رحیمیان؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ وحید رضائیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.69 K)

19 Colletotrichum lagenarium عامل آنتراکنوز خیار در گلخانه های یاسوج
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریبا قادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.97 K)

20 Dickeya dieffenbachiae و Pectobacterium carotovorum subsp. odoriferium به عنوان عوامل مولد پوسیدگی ساقه موز در مازندران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
المیرا خادملو؛ علی برزگر؛ حشمت اله رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.21 K)

21 Diplolaimelloides sp. گون های جداشده از رسوبات دریاچه ارومیه– استان آذربایجان غربی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا نیکنام؛ حبیبه جباری؛ رزیتا صمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.68 K)

22 Dorylaimoidea و گونه هایی از این بالاخانواده در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد خیری؛ شاپور باروتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343.74 K)

23 Effect of Serratia plymuthica strains to control of Botrytis cinerea cause of grey mold disease on tomatoes by direct antagonism
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
زبیح الله عظمی سردویی؛ فرناز فکرت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.84 K)

24 Erynia bulata گزارشی جدید از قارچ های راسته Entomophthorales از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.22 K)

25 Erynia dipterigena گونه ی جدیدی از قارچهای راسته Entomophthorales از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.58 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه