عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نوع پذیرش = پذیرفته شده برای پوستر
تعداد مقالات: 22,184

26 Alternaria chlamydospora روی شمعدانی وحشی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا رزاقی؛ دوستمراد ظفری؛ فرشته طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.56 K)

27 amaranthus spp علف هرزی با کنترل دشوار در مصر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عصمت اله حسن؛ م.م سطور؛ م لاوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.92 K)

28 .Ampelomyces quisqualis Ces. ex. Schlecht پارازیت سفیدک های حقیقی تیپ Oidium
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.59 K)

29 "سازمان بهره‌برداری از منابع آب وخاک و دستورالعمل اجرایی برای تقاضا، برآورد آب مورد نیاز،فروش و تحویل آب کشاورزی درطرح ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی در دشت‌های چم‌ژاب و ارمو واقع در شهرستان دره‌شهر استان ایلام"
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
محمد دوستی نژاد*؛ هوشنگ فرح زاد
مشاهده مقاله

30 amylospotus campbellii گزارشی جدید برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابر؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.74 K)

31 A new record of Andricus quercusramuli L. (Hym.: Cynipidae: Cynipinae: Cynipini) from Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Majid Tavakoli؛ Samad Khaghaninia؛ George Melika؛ Graham Stone؛ Asadollah Hosseini-Chegeni
مشاهده مقاله

32 A new record of an Encarsia species (Hym.: Aphelinidae) parasitising Aleuroclava jasmini sensu lato (Hem.: Aleyrodidae) in Tehran green spaces
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Shahab Manzari؛ Shahram Farrokhi؛ Nasrin Shahbazvar
مشاهده مقاله

33 A new record of Pediaspis aceris Gmelin, 1790 (Hym.: Cynipidae: Cynipinae: Pediaspidini) from Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Majid Tavakoli؛ Samad Khaghaninia؛ George Melika؛ Graham Stone؛ Asadollah hosseinichegeni
مشاهده مقاله

34 Anthocoptini mites with one new species for the world and one new record for Iran
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Forough Ranjbar Varandi؛ Karim Haddad Irani-Nejad؛ Parisa Lotfollahi
مشاهده مقاله

35 Antifeedant effect of pyroligneous acid on Ectomyelois ceratoniae
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Zahra Mahlouji Taheri؛ Hossein Goldansaz Seyed
مشاهده مقاله

36 Antimicrobial peptides of entomopathogen-challanged superworm Zophobas morio Col.: Tenebrionidae
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Shiva Haraji؛ Reza Talaei-Hassanloui؛ Ayda Khorramnejad
مشاهده مقاله

37 Antioxidant enzyme activities of Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) exposed to synthesized green zinc oxide nanoparticles
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Najmeh Sahebzadeh؛ Zahra Khooshe-Bast
مشاهده مقاله

38 A study on the correlation between sensitivity to diazinon and acetylcholinesterase enzyme activity in rice stem borer Chilo supressalis (Lepidoptera: Crambidae)
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Navid Sehat Niaki؛ Behnam Amiri؛ Pooyan Mehraban Joubani
مشاهده مقاله

39 Avertissement در دفع آفات
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عظیم زمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (157.4 K)

40 ( Banchopsis crassicornis Rudow (Hymenoptera: Ichneumonidae ، گونه جدید پارازیتوئید لاروهای ( Heliothis viriplaca Hufnagel ( Lepidoptera: Noctuidae در مزارع دیم نخود
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حیدر عدل دوست؛ علی حسینی قرالری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.4 K)

41 Batkoa apiculata گونه ای جدید از قارچ های Entomophthorales برای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران غزوی؛ سیما زنگنه؛ نایجل هیول جونز؛ رسول زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.93 K)

42 Bayesian model averaging as a robust method for gene mapping
کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
Ali Esmailizadeh koshkohi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.19 K)

43 Behavioral responses of mosquitoes to fruit-based attractive sugar baits in confined semi-field system: a pilot study for mosquito control
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Hossein Dehghan؛ Mohammad Ali Oshaghi؛ Seyed Hassan 2
مشاهده مقاله

44 (Biodiversity of hard ticks infesting livestock in Malekan County (Eastern Azerbaijan
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Laila Maleki Looch؛ Mohammad Saaid Dayer؛ Mostafa Salehi-Vaziri؛ Parisa Lotfollahi
مشاهده مقاله

45 Biological characteristics of Aphidius matricariae and Praon volucre on Aphis gossypii influenced by interspecific interaction between parasitoid wasps
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Zahra Tazerouni؛ Ali Asghar Talebi؛ Yaghoub Fathipour
مشاهده مقاله

46 Biological parameters of green lacewing, Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae) reared on Ephestia kuehniella Zeller
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Fatemeh Honarmand؛ Ali Afshari؛ Ahmad Nadimi؛ Mahmoud Jokar
مشاهده مقاله

47 ،Bipolaris salkadehensis گونه جدیدی از Bipolaris در دنیا
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبداله احمد پور؛ زینب حیدریان؛ مریم دنیادوست چلان؛ محمد جوان نیکخواه؛ تاکائو تسوکیبوشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.17 K)

48 Bottleneck، ﮐﺒﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺒﺎ، آﻧﺎﻟﯿﺰ
کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
عباس کربلائیان؛ سیروس امیری نیا؛ بهزاد همتی؛ حسین عمرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.02 K)

49 Bottom-up effect of host plant and nitrogen fertilization on parasitism efficiency of ectoparasitoid wasps Habrobracon hebetor Hym.: Braconidae
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
Fereshteh Salehi؛ Gholamhossein Gharekhani؛ Jalal Shirazi
مشاهده مقاله

50 Brevilegnia bispora قارچی جدید برای فلور قارچهای ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیرا شعبانی روشن؛ معصومه صفدری خسرقی؛ زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.61 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه