عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نوع پذیرش = پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
تعداد مقالات: 231

1 Recharge Assessment as Influenced by Floodwater Spreading in a Dry Region
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مجتبی پاک پرور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

2 آبخوانداری مناسب‌ترین گزینه توسعه پایدار منطقه‌ای (مطالعه موردی آبخوانداری دشت موسیان)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جعفر رضایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (964.91 K)

3 اثرات ذخیره نزولات آسمانی (پی‌تینگ) در تثبیت حوزه‌های آبخیز مناطق خشک (مطالعه موردی منطقه ایرانشهر)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
منصور جهان تیغ*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.53 K)

4 اثر بند‌های اصلاحی آبخیزداری در کاهش دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آسیابرود شهرستان چالوس )
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمد رسول رجبی*؛ سمیه پورنبی درزی؛ زهرا ابراهیمی گت کش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (878.64 K)

5 اثر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر شاخص کیفیت آب (IRWQISC) پیرامون قفس شناور در منطقه جنوب دریای خزر
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
سید محمد وحید فارابی*؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ منصور شریفیان؛ سید رضا سید مرتضایی
مشاهده مقاله

6 اثر مواد آلی در نگهداشت رطوبت خاک در سطوح آبگیر
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
عطا امینی؛ ناصح قادری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.9 K)

7 ارائه راهکارهای بهره‌گیری از جریان‌های سیلابی رودخانه‌ بمنظور انجام تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه کرج)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سیداحمد حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)

8 ارائه‌ی راه‌کارهای فنی و مدیریتی در شرایط خشکسالی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه‌ی آبیاری و زهکشی سد سفیدرود)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سیداحمد حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (815.5 K)

9 ارائه مدل مفهومی مشارکت‌های مردمی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهراب رامک*؛ محمد باقر گلستان؛ وحید کشاورزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (840.35 K)

10 ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی طرح پخش سیلاب بر آبخوان دهلران از دید روستاییان حاشیه طرح
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جعفر رضایی*؛ رضا باقریان؛ محمدرضا جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (744.34 K)

11 ارزیابی اثرات اقدامات مدیریتی آبخیزداری درترسیب کربندر استان کردستان
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
صلاح الدین زاهدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.87 K)

12 ارزیابی اثر بخشی عملیات احیائی آبخیز داری در ترسیب کربن به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهران زند*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.58 K)

13 ارزیابی اثربخشی عملیات بیومکانیکی آبخیزداری همراه با بادامکاریهای دیم در خط رویشی زاگرس در ترسیب کربن اتمسفری
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
یحیی پرویزی*؛ محمد قیطوری؛ مهران زند؛ مسعود گودرزی؛ رضا بیات؛ علیرضا شادمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

14 ارزیابی اقتصادی بهینه‌سازی کاربری اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی سیمپلکس
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
حسین خالدیان*؛ داود نیک کامی؛ علیرضا شادمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (693.2 K)

15 ارزیابی تاثیر تسطیح اراضی مرتعی و تبدیل به دیمزار بر شاخص‌های کیفیت خاک در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
یحیی پرویزی*؛ مسیب حشمتی؛ محمود عرب خدری؛ محمد قیطوری؛ هوشنگ جزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.95 K)

16 ارزیابی تحقیقات انجام‌شده در خصوص محاسبه تلفات انرژی در بندهای آبخیزداری گابیونی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
آروین سروری مقدم؛ سید حسین رجائی*؛ سید هاشم حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.56 MB)

17 ارزیابی تلفات بارش ناشی از ربایش تاجی در برخی گونه های بوته ای درشرایط اقلیمی مشهد.
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدتقی دستورانی*؛ امیر اسماعیل پور زرمهری؛ محمد فرزام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

18 ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین برای توسعه پایداربا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
علیرضا حبیبی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (723.74 K)

19 ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی (مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مریم مهربان*؛ علی گل کاریان؛ خه بات خسروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (968.77 K)

20 ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز سلج انبار با استفاده از مدل CORINE
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
زهرا چترسیماب*؛ محمد عقیقی؛ فرشاد میردار هریجانی؛ فرناز براتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.06 MB)

21 ارزیابی روش‌های برآورد فرسایش‌پذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب برآبخوان پلدشت
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
رضا سکوتی اسکویی*؛ ابراهیم بروشکه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (441.76 K)

22 ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه حفاظت‌شده قلارنگ ایلام با استفاده از تصاویر سنجش‌ازدور
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهران اکبرزاده؛ پیمان اکبرزاده*؛ حسن غلامی؛ سید فردین حسنی شریعت پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.31 MB)

23 ارزیابی سدهای تغذیه‌ای در پروژه‌های تغذیه مصنوعی استان خراسان رضوی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سید حسین رجائی*؛ علی باقریان کلات؛ زهره شیبانی‌زاده؛ مصطفی یوسفی خضری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (749.69 K)

24 ارزیابی شاخص های جمعیت و نقش آن در مدیریت حوزه های آبخیز مطالعه موردی حوزه آبخیز مهاباد
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
ابراهیم بروشکه*؛ رضا سکوتی اسکویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.85 K)

25 ارزیابی عملکرد سامانه‌های جمع‌آوری آب باران در کرج
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
هادی شوکتی*؛ مهدی کوچک زاده؛ علی اکبر نوروزی؛ سینا اصولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404.52 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه