عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 309

1 Recharge Assessment as Influenced by Floodwater Spreading in a Dry Region
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مجتبی پاک پرور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

2 آبخوانداری مناسب‌ترین گزینه توسعه پایدار منطقه‌ای (مطالعه موردی آبخوانداری دشت موسیان)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جعفر رضایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (964.91 K)

3 اثرات پیش از کاشت تیمارهای دما و نور غده های بذری روی عملکرد و توزیع اندازه غده سیب زمینی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی موسوی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.42 K)

4 اثرات تنش کم آبی و نیتروژن بر میزان کلروفیل و فلورسانس کلروفیل برگی ذرت (Zea mays L)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیروس منصوری فر؛ علی محمد مدرس ثانوی؛ مجید امینی دهقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.19 K)

5 اثرات ذخیره نزولات آسمانی (پی‌تینگ) در تثبیت حوزه‌های آبخیز مناطق خشک (مطالعه موردی منطقه ایرانشهر)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
منصور جهان تیغ*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.53 K)

6 اثر بند‌های اصلاحی آبخیزداری در کاهش دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آسیابرود شهرستان چالوس )
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
محمد رسول رجبی*؛ سمیه پورنبی درزی؛ زهرا ابراهیمی گت کش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (878.64 K)

7 اثر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر شاخص کیفیت آب (IRWQISC) پیرامون قفس شناور در منطقه جنوب دریای خزر
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
سید محمد وحید فارابی*؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ منصور شریفیان؛ سید رضا سید مرتضایی
مشاهده مقاله

8 اثر تاریخ کاشت تابستانه کشت دوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه هیبریدهای ذرت و تعیین روابط بین انها از طریق تجزیه علیت
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رجب چوگان؛ افشین مساوات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.19 K)

9 اثر تاریخ کاشت و چین برداری روی عملکرد علوفه و بذر دو رقم شبدر برسیم در منطقه شهرکرد در کشت بهاره
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین خدادادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (296.87 K)

10 اثر چرا یا هرس روی نسبت جنسیت بعضی از گونه های آتریپلکس کشت شده در منطقه کرج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن حسام زاده حجازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.45 K)

11 اثر مواد آلی در نگهداشت رطوبت خاک در سطوح آبگیر
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
عطا امینی؛ ناصح قادری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.9 K)

12 ارائه راهکارهای بهره‌گیری از جریان‌های سیلابی رودخانه‌ بمنظور انجام تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه کرج)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سیداحمد حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)

13 ارائه‌ی راه‌کارهای فنی و مدیریتی در شرایط خشکسالی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه‌ی آبیاری و زهکشی سد سفیدرود)
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
سیداحمد حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (815.5 K)

14 ارائه مدل مفهومی مشارکت‌های مردمی کشاورزان در مدیریت منابع آب زیرزمینی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهراب رامک*؛ محمد باقر گلستان؛ وحید کشاورزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (840.35 K)

15 ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی طرح پخش سیلاب بر آبخوان دهلران از دید روستاییان حاشیه طرح
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
جعفر رضایی*؛ رضا باقریان؛ محمدرضا جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (744.34 K)

16 ارزیابی اثرات اقدامات مدیریتی آبخیزداری درترسیب کربندر استان کردستان
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
صلاح الدین زاهدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.87 K)

17 ارزیابی اثر بخشی عملیات احیائی آبخیز داری در ترسیب کربن به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
مهران زند*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.58 K)

18 ارزیابی اثربخشی عملیات بیومکانیکی آبخیزداری همراه با بادامکاریهای دیم در خط رویشی زاگرس در ترسیب کربن اتمسفری
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
یحیی پرویزی*؛ محمد قیطوری؛ مهران زند؛ مسعود گودرزی؛ رضا بیات؛ علیرضا شادمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

19 ارزیابی ارقام مختلف سیب زمینی در دورهای مختلف آبیاری و قطع آبیاری در مراحل مختلف توسعه غده در منطقه اردبیل
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
داود حسن پناه؛ امیر اصلان حسین زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.3 K)

20 ارزیابی اقتصادی بهینه‌سازی کاربری اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی سیمپلکس
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
حسین خالدیان*؛ داود نیک کامی؛ علیرضا شادمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (693.2 K)

21 ارزیابی بیلان انرژی زراعت گندم دیم در استان مازندران
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
معصومه حیدر قلی نزاد؛ عبداله حسن زاده قورت تپه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.23 K)

22 ارزیابی تاثیر تسطیح اراضی مرتعی و تبدیل به دیمزار بر شاخص‌های کیفیت خاک در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
یحیی پرویزی*؛ مسیب حشمتی؛ محمود عرب خدری؛ محمد قیطوری؛ هوشنگ جزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.95 K)

23 ارزیابی تحقیقات انجام‌شده در خصوص محاسبه تلفات انرژی در بندهای آبخیزداری گابیونی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
آروین سروری مقدم؛ سید حسین رجائی*؛ سید هاشم حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.56 MB)

24 ارزیابی تلفات بارش ناشی از ربایش تاجی در برخی گونه های بوته ای درشرایط اقلیمی مشهد.
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدتقی دستورانی*؛ امیر اسماعیل پور زرمهری؛ محمد فرزام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

25 ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین برای توسعه پایداربا استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش، ارزیابی و مدیریت آنها در حوزه‌های آبخیز
علیرضا حبیبی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (723.74 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه