عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 160

76 به کارگیری آبزی‌پروری تلفیقی استفاده از تمام سطوح غذائی(IMTA) در پرورش ماهی در قفس
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
حجت اله فروغی فرد*؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ مریم معزی
مشاهده مقاله

77 بیوتکنولوژی دریا و نقش آن در آبزی پروری
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
سعید تمدنی جهرمی*؛ نورا برزکار؛ رضا نهاوندی
مشاهده مقاله

78 پرورش ماهی در قفس با تاکید بر تحلیل معیارهای مکان یابی و شاخص های زیست محیطی
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
سراج بیتا*
مشاهده مقاله

79 پرورش ماهی در قفس - راهکارهای حذف اثرات و مدیریت محیط زیستی
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
سیمین دهقان مدیسه*؛ منصور خلفه نیل ساز؛ FARAHNAZ KIANERSI؛ سید رضا سید مرتضایی
مشاهده مقاله

80 پرورش ماهی سوف سقید ( Sander lucioperca) بصورت متراکم و تک گونه ای
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
محمد صیاد بورانی*؛ سید رضا سید مرتضایی؛ علیرضا ولی پور؛ بهمن محمدی تبار؛ کامران زلفی نژاد؛ مهدی مومنی توتکله؛ ناصر صفرزاده؛ حسین موسی پور؛ عباس موسوی
مشاهده مقاله

81 تأثیر پری‌بیوتیک ایمکس اولترا بر برخی از پارامترهای خون‌شناختی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
شمس الله کوهساریان؛ حجت الله جعفریان*؛ رحمان پاتیمار؛ حسین آدینه
مشاهده مقاله

82 تأثیر پربیوتیک ایمکس اولترا بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
شمس الله کوهساریان؛ حجت الله جعفریان*؛ رحمان پاتیمار؛ حسین آدینه
مشاهده مقاله

83 تأثیر پری‌بیوتیک ایمکس بر عملکرد رشد و ترکیبات شیمیایی بدن بچه ماهیان جوان ازون برون (Asipencer stellatus)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
حجت الله جعفریان*؛ کریم طریک
مشاهده مقاله

84 تاثیر پری بیوتیک تجاری بهسام بر پارامترهای رشد و تغذیه بچه ماهیان انگشت قد کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
فاطمه زهرا کریم تبار بالانقیبی*؛ حجت الله جعفریان؛ مجید رستاقی
مشاهده مقاله

85 تاثیر پری بیوتیک تجاری بهسام بر میزان مصرف اکسیژن و ترشح دی اکسید کربن در بچه ماهیان انگشت قد کلمه (Rutilus rutilus caspicus)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
فاطمه زهرا کریم تبار بالانقیبی*؛ حجت الله جعفریان؛ مجید رستاقی
مشاهده مقاله

86 تأثیر پربیوتیک سلماناکس بر برخی از پارامترهای خون‌شناسی در فیل‌ماهیان جوان پرورشی (Huso huso)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
همت معصومی مرمتی*؛ حجت الله جعفریان؛ مصطفی عقیلی نژاد؛ حسنی قلی پور
مشاهده مقاله

87 تأثیر پری‌بیوتیک‌های ای مکس اولترا، ای مکس و سلماناکس بر سطح هورمون های استروئیدی درفیل ماهیان ماده (Huso huso) پرواری در شرایط پن کالچر خلیج گرگان
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
مجید رضایی*؛ حجت الله جعفریان؛ هادی رئیسی؛ سیدمصطفی عقیلی نژاد
مشاهده مقاله

88 تأثیر پربیوتیک های سلماناکس، ای مکس و ای مکس اولترا بر عملکرد رشد فیل ماهیان (Huso huso) پرواری در شرایط پن کالچر خلیج گرگان
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
مجید رضایی*؛ حجت الله جعفریان؛ هادی رئیسی؛ سیدمصطفی عقیلی نژاد
مشاهده مقاله

89 تاثیر پروتئین هیدرولیز شده ماهی کلیکا معمولی (Clupeonella cultriventris) پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) بر شاخص های بیوشیمیایی وایمنی ماهی قزل الا رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
عبدالله جعفری؛ رضا صفری*؛ سید محمد وحید فارابی
مشاهده مقاله

90 تاثیر پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) و لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) بر شاخص‌های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
رضا صفری*؛ عبداله جعفری؛ عبدالحمید آذری
مشاهده مقاله

91 تاثیر پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) و لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) بر فلور باکتریایی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و مقاومت آن در برابر یرسینیوزیس
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
رضا صفری*؛ عبداله جعفری؛ زهرا یعقوب زاده
مشاهده مقاله

92 تأثیر پوشش خوراکی کازئینات سدیم حاوی عصاره بابونه شیرازی(Anthemis tinctoria) بر تغییرات شاخص TVN در فیله ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان طی دوره نگهداری در یخچال
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
یاسمن فهیم دژبان*؛ عباس قاسمیان قادی
مشاهده مقاله

93 تأثیر حمام دهی با عصاره رزماری بر تراکم انگل ژیروداکتیلوس (Gyrodactylus sp.) در آبشش بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
سارا حق پرست*؛ زهرا قنبرعلیزاده
مشاهده مقاله

94 تأثیر سطوح مختلف ذخیره‌سازی بر پروفایل خون شناختی فیل‌ماهیان جوان پرورشی (Huso huso Linnaeus, 1754)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
حجت الله جعفریان*
مشاهده مقاله

95 تاثیر سطوح مختلف شوری بر برخی از پارامترهای خونشناختی و بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
حجت الله جعفریان*؛ محمدرضا بیواره؛ سمیرا جعفریان
مشاهده مقاله

96 تاثیر سطوح مختلف گیاهان دارویی در جیره بر برخی شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی قزل آلای رنگین کمان پرورشی(Oncorhynchus mykiss )
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
حمید رمضانی*؛ محمد بینایی
مشاهده مقاله

97 تاثیر عوامل زیست محیطی در طراحی و مدیریت پرورش در قفس های دریایی
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
آرش ارشاد*؛ محمدرضا رحیمی بشرا؛ سامان نارونی
مشاهده مقاله

98 تامین بچه ماهیان دریایی ضرورتی اجتناب ناپذیر در توسعه پرورش ماهی در قفس
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
امیر شعاع حسنی*
مشاهده مقاله

99 تتعیین سطح جایگزینی آرد ماهی با پودر ضایعات مرغ با تاکید بر کیفیت لاشه
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
فاطمه حکمت پور*؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی؛ محمد ذاکری؛ سید محمد موسوی
مشاهده مقاله

100 تحقق امنیت غذایی در گرو پرورش ماهی در قفس
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
زهرا بانکه ساز*؛ شراره فیروزکندیان؛ مریم رضائی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه