عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 19,927

15676 فون آلورودهای همدان و حومه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی ضرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (179.07 K)

15677 فون بال‌ریشک‌داران (Insecta: Thysanoptera) در برخی از جزایر ایرانی خلیج فارس
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلیل علوی*؛ شهاب منظری؛ کامبیز مینایی
مشاهده مقاله

15678 فون بال ریشکداران شهرستان اهواز و حومه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد چراغیان؛ حسین حجت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.9 K)

15679 فون برخی کنه های زیر راسته پیش استیگمایان ( Acari: Prostigmata ) درموستان های شهرستان کاشمر
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
صفورا سالار زهی؛ حمیدرضا حاجی قنبر؛ محمد خانجانی؛ جواد نوعی؛ علی اولیائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.67 K)

15680 فون پشه خاکی های کانون جدید لیشمانیوز احشایی در استان قم.
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بابک فرزین نیا؛ احمد علی حنقی بجد؛ رضا جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.49 K)

15681 فون جوندگان زیان آور استان زنچان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید سودی؛ فریدون نظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.92 K)

15682 فون حشرات 27 گونه گیاه دارویی در دو منطقه جغرافیایی تهران و یاسوج
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی ضرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (303.05 K)

15683 فون دشمنان طبیعی سنک گلابی .Stephanitis Pyri F در باغ های سیب ارومیه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامعلی اکبرزاده شوکت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.35 K)

15684 فون دشمنان طبیعی شته های درختان بادام در استان چهار محال و بختیاری
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سید حبیب ا... نوربخش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.04 K)

15685 فون راست‌بال‌مانندهای پارک ملی گلستان، ایران
کنگره بین المللی حشره شناسی ایران ؛ اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
محسن مفیدی نیستانک
مشاهده مقاله

15686 فون زنبورهای Hym.: Ichneumonidea ) Ichneumonidae ) در شمال استان سیستان و بلوچستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین براهویی؛ احسان رخشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.41 K)

15687 فون زنبورهای بذرخوار خانواده Eurytomidae (Hym: chalcidoidea) پرورش داده شده از روی گون های مراتع استان قزوین
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
حسین لطفعلی زاده؛ علی زرنگار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.81 K)

15688 فون زنبورهای پارازیتوئید شته ها در استان خراسان شمالی و گزارش نخست یک گونه از ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
صدیقه کاظم زاده شیروان؛ احسان رخشانی؛ علی رضوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.73 K)

15689 فون زنبورهای جنس (Gasteruption (Hym.: Gasteruptiidae در شمالغرب ایران با گزارش جدید سه گونه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
شیرین ترابی پور؛ حسین لطفعلی زاده؛ سهیلا مسعودی راد
مشاهده مقاله

15690 فون زنبورهای خانواده ی Hym.: Chalcidoidea ) Eurytomidae ) در شمال غرب کشور
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسینعلی لطفعلی زاده؛ بابک قرالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.41 K)

15691 فون زنبورهای گالزای بلوط ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم صادقی؛ محمدحسن عصاره؛ حمید یارمند؛ ابراهیم عزیزخانی؛ معصومه زمانی؛ احمد محرابی؛ جورج ملیکا؛ گراهام استون؛ حسن عسگری؛ مجید توکلی؛ محمدرضا زرگران؛ حسن بریمانی؛ علی اصغر دردایی؛ داود عقیلی؛ منصور صالحی؛ سعادت مظفری؛ رضا گلستانه؛ ستار زینالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.79 K)

15692 فون زنبورهای گرده افشان ( Hym: Apoidea ) یونجه در کرج
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر طالبی؛ مرتضی اسماعیلی؛ سیاوش تیرگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (213.42 K)

15693 فون زنجرکهای hom:auchenorrhynchaمزارع سیب زمینی اصفهان و داران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جهانگیر خواجه علی؛ حسین سید السلامی؛ کریم کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.12 K)

15694 فون زنجرکهای ( Homoptera : Auchenorrhyncha ) مزارع سیب زمینی استان چهار محال و بختیاری
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علیرضا حق شناس؛ جهانگیر خواجه علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.33 K)

15695 فون زنجرکهای مزارع برنج استان فارس ( ایران )
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد تقی زاده؛ علی اصغر احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (511.73 K)

15696 فون سخت بالپوشان coleoptera آبزی در منطقه تبیز
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد عطامهر؛ کریم کمالی؛ هادی استوان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.48 K)

15697 فون سیرفیده های کلزا Dip.: Syrphidae در منطقه مغان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بابک قرائی؛ حسینعلی لطفعلی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (231.26 K)

15698 فون سوسک های زمینی (Col: Carabidae) در شهرستان ساری و حومه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
راضیه یافایی؛ علیرضا هادی زاده؛ محمود محمدی شریف؛ جان موئیلویک
مشاهده مقاله

15699 فون شپشکهای آرد آلو(homo-pseudococcidae) در استان خوزستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامعلی آساده؛ محمد سعید مصدق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.68 K)

15700 فون شکارگرهای کنه قرمز اروپایی panonychus ulmi koch در منطقه نازلوی ارومیه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رحیم اسلامی زاده؛ علی اصغر پورمیرزا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.8 K)