عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 16,874

15751 مقایسه رشد بلوط در توده‌های بکر و بهره‌برداری شده جنگل‌های شهرستان سردشت
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
رحیم میرزائی ملااحمد*؛ رقیه سیفی لی
مشاهده مقاله

15752 مقایسه رشد جمعیت و میزان خسارت پسیلhom:psyllidae) Bactericera nigricornis) روی چهار رقم سیب زمینی متداول در دشت اردبیل
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر فتحی پور؛ قدیر نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.78 K)

15753 مقایسه رشد و رقابت یولاف وحشی و گندم
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علینقلی فرح بخش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (420.02 K)

15754 مقایسه رفتار بیماریزایی بیووارهای 2A و Ralstonia solanacearum 2T بر روی گوجه فرنگی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی صفایی فراهانی؛ محسن تقوی؛ محمد جواهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.75 K)

15755 مقایسه رفتار دفاعی زنبور برگ بر یونجه megachile rotundata.f و زنبور عسل apis mellifera.l
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباس میراب زاده؛ بهرام ایمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.89 K)

15756 مقایسه رفتار مدلهای کامپیوتری crop wat و criwar با لایسیمتر جهت تخمین آب مورد نیاز چغندرقند در کرج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ذبیح اله رنجی؛ اکبر مستاجران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.82 K)

15757 مقایسه رفتارهای بیماری زایی بیووارهای ایرانی 2A و 2T نژاد 3 باکتری Ralstonia solnacearum
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
وحیده حسبی؛ مسعود بهار؛ محسن تقوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (39.5 K)

15758 مقایسه رقابت علفهای هرز تاج خروس وحشی و سلمه تره در دو واریته چغندر قند
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کریم فارسی نژاد؛ علینقی فرح بخش؛ حسن نگهداری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.19 K)

15759 مقایسه‌ی روابط زیستی گونه‌ی درختی Juniperus excelsa با چهارگونه‌ی زیر اشکوب آن
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
زهرا داودآبادی فراهانی*؛ مهدی عابدی
مشاهده مقاله

15760 مقایسه روشهای ارزیابی رفتارهای بهداشتی زنبور عسل واروآ در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید عاکف؛ غلامحسین طهماسبی؛ رحیم عبادی؛ رسول بحرینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.54 K)

15761 مقایسه روشهای انتقال ژن اوپک - 2 در ذرت و بر آورد قابلیت ترکیب لاینهای اوپک
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمود قربانزاده؛ محمد مقدم؛ عباس گرامی؛ احمد بانکه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.69 K)

15762 مقایسه روشهای بر آورد پارامترهای پایداری برای انتخاب ارقام پایدار و پر محصول گندم و جو در دیم زارهای کشور
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مظفر روستایی؛ محمد مقدم؛ سیروس محفوظی؛ ابوالقاسم محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404.74 K)

15763 مقایسه روش های ردیابی ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی در غده ها
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم تاج برزگر؛ کرامت اله ایزد پناه؛ علی آهون منش؛ مسعود بهار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.7 K)

15764 مقایسه روش‌های زمین‌آمار کریجینگ و کوکریجینگ در تهیه نقشه‌های بیواقلیمی بارندگی در استان لرستان
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
سرور محمودوند*؛ حامد خدایاری؛ فرج الله ترنیان
مشاهده مقاله

15765 مقایسه روشهای سرولوژیکی برای شناسایی عامل بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا لک؛ مسعود بهار؛ مسعود شمس بخش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.43 K)

15766 مقایسه روشهای سرولوژیکی مختلف برای شناسایی xanthomonas campestris
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مسعود بهار؛ علی آهون منش؛ فلورا نورمحمدی؛ محبوبه مدنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.24 K)

15767 مقایسه روشهای شیمیائی با وجین دستی در مبارزه با علفهای هرز مزارع چغندر قند در کرج
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پرویز طاهریان؛ علی محمدخانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.37 K)

15768 مقایسه روشهای کاربردی ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند نسبت به بیماری ویروسی ریزومانیا در آزمایشات مزرعه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جمشید سلطانی ایدلیکی؛ مسعود احمدی؛ حسنعلی شهبازی؛ باقر محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (114.03 K)

15769 مقایسه روشهای کاربرد حشره کش ایمیداکلوپرید در کنترل پروانه مینوز مرکبات
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
موسی جعفرزاده؛ محمد ابراهیم جعفری؛ جلیل حاجی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (133.48 K)

15770 مقایسه روش های کنترل زراعی و شیمیایی علف های هرز در تاکستان های ارومیه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصر جعفرزاده؛ پرویز شیمی؛ سعید ارومچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (47.1 K)

15771 مقایسه روشهای مبارزه شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی برای کنترل جمعیت تریپس پیاز thrips tabaci lindeman روی میخک در شرایط گلخانه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اصغر حسینی نیا؛ حسن ملکشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.39 K)

15772 مقایسه روشهای مبارزه شیمیائی و غیر شیمیائی (بویژه سوزاندن بقایای یونجه) روی جمعیت آفت سرخرطومی برگ یونجه Htpera postica در کرج
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر سراج؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.79 K)

15773 مقایسه روشهای مختلف اثبات بیماریزایی جدایه های عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ساره بقائی راوری؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفر پور؛ مجتبی اسکندری؛ فرهاد شکوهی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.25 K)

15774 مقایسه روش های مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی پی تیومی ریشه در ژنوتیپ های منتخب چغندر قند
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نازنین علاقه بندزاده؛ باقر محمودی؛ سعید رضائی؛ پیمان نوروزی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ مژده کاکوئی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (436.72 K)

15775 مقایسه روش های مختلف ردیابی باکتری Ralstonia solanacearum در خاک
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مسعود بهار؛ شاهیده نوری؛ فرشاد تصاعدیان؛ حسین سماواتیان؛ احمد مرتضوی بک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.31 K)