عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 16,874

15851 مقایسه فراوانی پوره پسیل معمولی پسته ( Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer ) بر روی برگچه های ارقام احمد آقایی و کله قوچی بین رفسنجان و کرمان در سال 1389
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عصمت فلاحتی خنامان؛ م.ر مهرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.94 K)

15852 مقایسه فراوانی راسته های مختلف از حشرات با کاربرد انواع تله ها در شرق استان گلستان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نشاط گلی خواجه؛ جاماسب نوذری؛ وحید حسینی نوه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.67 K)

15853 مقایسه فراوانی لاروهای کرم سیب در تله های مقوایی دور تنه درخت سیب در دو باغ کنترل شده با روشهای شیمیایی و غیر شیمیایی در منطقه ارومیه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا رضا پناه؛ عزیز خرازی پاکدل؛ محمدرضا شصتی؛ مریم کلانتری جوشانی؛ مجید صدیق فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.97 K)

15854 مقایسه فرمولهای کودی ازته و فسفره روی ارقام گندم اصفهان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
سید علی محمد زراعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (488.1 K)

15855 مقایسه فعالیت a- آمیلاز معدی و بزاقی در سن ( Graphosoma lineatum ( L. ) ( Het.: Scutelleridae
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محسن یزدانیان؛ رضا فرشباف پور آباد؛ محمدرضا رشیدی؛ مصطفی ولیزاده؛ نادره رشتچی زاده؛ امیر منصور وطنخواه؛ علی اصغر حمیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.19 K)

15856 مقایسه فعالیت آنتا گونیستی چند گونه تریکودرما و تولید تجارتی پروموت روی بیماری سوختگی غلاف برنج در مزرعه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
منوچهر ایزدیار؛ منصور بهرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (68.33 K)

15857 مقایسه فعالیت چند آنزیم به عنوان نشانگر مقاومت القایی در خیار علیه بیماری سفیدک پودری
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالحسین جمالی زواره؛ عباس شریفی تهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.07 K)

15858 مقایسه فنوتیپی، بیوشیمیائی و آنتی بیوگرام استرین های ایرانی باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae جداسازی شده از میزبان های مختلف
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
صفیه خضری؛ مجتبی محمدی؛ حشمت اله رحیمیان؛ عباس شریفی تهرانی؛ اکبر آهنگران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.25 K)

15859 مقایسه فنوتیپ های پکتین زایموگرم گروههای آناستوموزی Ag-4 و AGI - IA قارچ Rhizoctonia solani در میزبان های مختلف
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مژگان کوثری؛ ام البنین باقری؛ بهزاد قره یاضی؛ غلامرضا بلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.26 K)

15860 مقایسه فون کنه انباری در استان خراسان و آذربایجانغربی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریبا اردشیر؛ هاشم کمالی؛ حسین رنجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.37 K)

15861 مقایسه فون کنه گندم انبار شده در استان گلستان بین دهه 1370 و 1380
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریبا اردشیر؛ سلیمان خرمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (47.1 K)

15862 مقایسه فون کنه های شکارگر فیتوزئیده (Mesostigmata: Phytoseiidae) باغهای گوجه سبز با بوته های تمشک مجاور و علفهای کف باغ در استان گیلان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پژمان تاج میری؛ جلیل حاجی زاده؛ فرید فرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (91.33 K)

15863 مقایسه قابلیت رقابتی دو گونه علف هرز پهن برگ خارلته (Cirsum arvense) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) در کلزای پاییزه (Brassica napus)
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه سلیمانی؛ بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.21 K)

15864 مقایسه ی قارچ کش کاربندازیم با Talaromyces flavus از لحاظ کنترل پژمردگی ورتیسلیومی سیب زمینی در شرایط مزرعه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
لاله نراقی؛ امیر ارجمندیان؛ اصغر حیدری؛ کسری شریفی؛ عباس شهابی؛ همایون افشاری آزاد
مشاهده مقاله

15865 مقایسه قدرت بیماریزایی جدایه های مختلف قارچ های مولد سرخشکیدگی درختان پسته و کاربرد برخی از قارچکش ها در کنترل عوامل بیماریزا
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه قلیچی؛ امیر حسین محمدی؛ معصومه حقدل؛ علی اسکندری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (84.94 K)

15866 مقایسه قسمتی از توالی نوکلئوتیدی ژن بیان کننده پروتئین پوششی جدایه ویروس تورم رگبرگی کاهو (Lettuce big vein associated virus) استان تهران با سایر جدایه های LBVaV موجود در بانک ژن
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه حیدری؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.14 K)

15867 مقایسه قطر آوندهای چوبی و برخی صفات آناتومیکی مرتبط با آن در نهال های نارون چینی و اوجا به عنوان عوامل مقاومت به بیماری مرگ هلندی نارون
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
میرمعصوم عراقی؛ معصومه مصطفی؛ کامران رهنما
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.52 K)

15868 مقایسه کارایی Trichogramma brassicae آلوده به Wolbachia با زنبورهای غیر آلوده در شرایط گلخانه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاخره حسینی؛ شهرام فرخی؛ جلال شیرازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (105.85 K)

15869 مقایسه کارایی انتقال دو جدایه ویروس خیار جدا شده از لوبیا چیتی توسط شته نخود فرنگی Acyrthosiphon pisum
کنگره گیاهپزشگی ایران
امین اله طهماسبی؛ فرهاد فرهودی؛ اکبر دیزجی؛ حسین اللهیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.06 K)

15870 مقایسه کارایی انتقال دو جدایه ویروس موزاییک خیار جداشده از لوبیا چیتی توسط شته نخود فرنگی Acyrthosiphon pisum
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
امین اله طهماسبی؛ فرهاد فرهودی؛ اکبر دیزجی؛ حسین اللهیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.06 K)

15871 مقایسه کارایی تکنیکهای مختلف تله گذاری برای جمع اوری سوسکهای چوبخوار خانواده Buprestidae و Cerambycidae
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن بریمانی ورندی؛ حسن براری؛ مارک کالاشیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.35 K)

15872 مقایسه کارای تکننیک های مختلف تله گذاری برای جمع آوری زنبورهای شکارگر عنکبوت خانواده Pompilidae
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نسیم امیر اسماعیلی؛ حسن براری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (77.19 K)

15873 مقایسه کارایی چند حشره کش مجاز و توصیه شده علیه لاروهای سرخرطومی یونجه در استان زنجان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عارف معروف؛ محمّد ولی تقدّسی؛ سید حسین ناظر کاخکی؛ محمود ملکی
مشاهده مقاله

15874 مقایسه کارایی چندعلفکش در مزارع توتون
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد گمین چی؛ محمدرضا موسوی؛ منصور مرادیان؛ یحیی ابطالی؛ محرم مصباح؛ مسلم محمدشریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.34 K)

15875 مقایسه کارایی چند علفکش در مزارع توتون ارومیه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصر جعفرزاده؛ ناصر مویدزاده؛ محمدرضا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.64 K)