عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 19,809

15851  کاربرد نشانگر مولکولی CAPS در رد یابی ژنهای مقاوت به بیماری سفیدک کرکی در لاینهای اینبرد آفتابگردان ایران
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسعود سلطانی نجف آبادی؛ سیامک رحمانپور؛ رها عابدینی؛ حسن اسکندری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.3 K)

15852 کاربرد نشانگرهای PCR در بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium solani مزارع و انبارهای سیب زمینی استانهای خراسان شمالی و رضوی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ساره بقائی راوری؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفر پور؛ فرهاد شکوهی فر؛ مجتبی اسکندری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.28 K)

15853 کاربرد نشانگرهای دی ان ا در اصلاح نباتات
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهزاد قره یاضی؛ جان بنت؛ گوردیو اس کوش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.88 K)

15854 کاربرد نشانگرهای زیستی آسیب شناسی بافتی و سلولی جهت پایش زیستی آلاینده‌ها
تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
پروین صادقی*؛ آمنه مرادی
مشاهده مقاله

15855 کاربرد نشانگرهای مولکولی PCR-based relp در برنج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهزاد قره یاضی؛ ن هوانگ؛ ج بنت؛ ج.اس کوش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (441.37 K)

15856 کاربرد و اهمیت روشهای هسته ای در تعیین حوزه فعالیت ریشه غلات
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرامرز مجد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (391.18 K)

15857 کارﺑﺮد ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺻﻔﺖ رﺷﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻧﮋاد ﻣﻬﺮﺑﺎنی
کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
مهدی بهلولی؛ میثم لطیفی؛ علی محمدی؛ صادق علیجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (534.83 K)

15858 کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بصیر صمدی فیروز اباد؛ علی احمدی میر اباد؛ ایرج لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (161.17 K)

15859 یکی از عوامل بیماری لکه ارغوانی لوبیای روغنی در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
قربانعلی حجاورد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (351.44 K)

15860 یکی از عوامل پوسیدگی قهوه ای ریشه چغندرقند در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
قربانعلی حجارود؛ جهانگیر علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.86 K)

15861 کاشت گل محمدی در اراضی شیب دارشهرستان خنداب با تأکید بر جمع آوری آب باران
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
حشمت اله آقارضی*؛ راشین پورمتین؛ امیر مرادی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.43 K)

15862 کاشت گونه‌های گیاهی بومی، راهکار حفاظت خاک در خشکسالی
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
سید حمید مصباح*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.96 MB)

15863 کاﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻋﺒﻮری ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ، ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻧﻤﺮه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻮﯾﺪن و ﻧﺸﺨﻮار ﮔﺎوﻫﺎ شیری هلشتاین در اوایل دوره شیردهی
کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
ﺣﺸﻤﺖ اﷲ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﯾﮑﺪاﻧﮕﯽ؛ محمد خوروش؛ غلامرضا قربانی؛ مسعود علیخانی؛ رحمان جهانیان؛ بابک نوبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.34 K)

15864 کاغذهای حساس به آب و کاربرد آن در کالیبراسیون سمپاش
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا افشاری؛ هوشنگ بیات اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.42 K)

15865 کاهش اثرات تغییر اقلیم بر جوامع روستایی با تغییر رویکرد کشاورزی به کاشت و توسعه گیاهان بومی و مقاوم به خشکسالی: مطالعه موردی درختچه استبرق (Calotropis procera)
تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
علی سالارپوری*؛ رفیع الله حاجب
مشاهده مقاله

15866 کاهش اثرات مخرب تنش غرقابی بر کلزا با کاربرد کودهای زیستی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرهاد حبیب زاده؛ علی سروش زاده؛ علی محمد مدرس ثانوی؛ همت اله پیردشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (146.68 K)

15867 کاهش آفلاتوکسین B1 توسط دو سویه از باکتری های اسید لاکتیک
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
هنگامه صعودی؛ آنیتا خنافری؛ منصوره میر ابولفتحی؛ روح اله کرمی اسبو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38.55 K)

15868 کاهش خسارات اکسیداتیو ناشی از شوری در کیلان چینی از طریق کاربرد و مداخله اسید اسکوربیک
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مریم غافری؛ امین طیبی میگونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (155.82 K)

15869 کاهش دز مصرفی حشره کش های فنیتروتیون و دلتامترین در کنترل سن گندم به کمک افزودنی ها
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
شهریار عسگری؛ علی محمدی پور؛ عزیز شیخی گرجان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431.71 K)

15870 کاهش علایم بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی به وسیله ی کاربرد سالیسیلیک اسید
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم انصاری؛ محمد جواهری؛ محسن تقوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.91 K)

15871 کاهش علائم سمیت کروم به وسیله قارچ میکوریزایی Glomus intraradices در گیاه ذرت
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
راضیه رحمتی؛ جلیل خارا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.44 K)

15872 کاهش مصرف علف کش MCPA+2,4-D در کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) با تغییر نحوه کاربرد آن
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
زینب اورسجی؛ محمدحسن راشد محصل؛ احمد نظامی؛ مجید عباسپور؛ مهدی نصیری محلاتی؛ کبری اروجی؛ علیرضا نهبندانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.06 K)

15873 کاهش وقوع پژمردگی فوزاریومی خیار در گلخانه های ورامین با کاربرد Talaromyces flavu
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
داریوش شهریاری؛ لاله نراقی؛ ابوالفضل سرپله؛ اصغر حیدری؛ همایون افشاری آزاد
مشاهده مقاله

15874 کُبَر، (Capparis spinosa L.) گیاهی مفید در کلیبر و مغان
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
محمدباقر خورشیدی بنام*؛ رسول کنعانی نوتاش
مشاهده مقاله

15875 یک برنامه ساده کامپیوتری برای محاسبه دوزها و زمانهای تاثیر سموم
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر پور میرزا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.98 K)