عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 19,809

15876 یک بیماری میکربی در کرم سفید ریشه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (241.59 K)

15877 کپک سیاه برگ تاجریزی و عروسک پشت پرده در ایران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی آقاجانی؛ محمدرضا احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.01 K)

15878 یک جونده جدید در مغان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فیروز تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (39.03 K)

15879 یک راهکار مناسب برای استفاده در مدیریت تلفیقی بیماری بلاست مرکبات
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید الداغی؛ جواد زیار پایین رودپشتی؛ ابوالقاسم قاسمی
مشاهده مقاله

15880 ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﻣﺮﺗﻌﯽ ﮐﻬﻮرک در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رشد
کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
محمد امین زاده؛ مسلم باشتنی؛ علیرضا فروغی؛ جلیل فرزادمهر؛ مهدی ناقوس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.28 K)

15881 کرم برگ خوارکوما Zamacra flabellaria
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد باقر شاهرخی؛ عباسعلی زارع؛ محمد علی فولادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.18 K)

15882 کرم به buzophera bigella z
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (144.1 K)

15883 کرم خاردار Earias insulana bosid و خصوصیات بیولوژیک آن
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدجواد مراد اسحقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.21 K)

15884 کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis در استان گیلان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (454.64 K)

15885 کرم ساقه خوار برنج Sesamia nonagrioides ssp. botanephaga در فارس
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد جواد فاضلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.04 K)

15886 کرم سبز برگخوار برنج (Lep.noctuidae)(Naranga aenescens Moor) در گیلان
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.12 K)

15887 کرم های مفتولی مزارع سیب زمینی مشهد و جلگه رخ
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین هوشمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.16 K)

15888 کرمهای میوه خوار گردو و بررسی تراکم جمعیت آنها در باغات گردوی ارومیه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.17 K)

15889 کروتون (Croton) میزبان جدید توسپوویروس Impatiens necrotic spot virus از تهران
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
تبسم قطبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (84.21 K)

15890 یک روش ساده برای پرورش کفشدوزک کنه خوار ( Stethorus gilvifrons Mulsant (Col : Coccinellidae
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلیل جاجی زاده؛ کریم کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (209.45 K)

15891 یک روش سریع و موثر رهاسازی ( Chrysoperla carnea ( Stephens برای کنترل بند پایان آفت در گلخانه
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بیژن حاتمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.46 K)

15892 یک سال پایش طعمه های سمی علیه موریانه microcerotermes gabrielis
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریبرز زرانی؛ پونه پیوندی؛ ناهید اعتماد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (45.88 K)

15893 کشاورزی پایدار
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
داریوش مظاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (467.04 K)

15894 کشت In vitro نماتد Meloidogyne javanica در روی ریشه های قطع شده ی گوجه فرنگی
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید پدرام؛ غلامرضا نیکنام؛ علیرضا مطلبی آذر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.02 K)

15895 کشت آزمایشگاهی Aphelenchoides besseyi و تاثیر جمعیت های مختلف آن روی گیاه برنج
کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سید اسماعیل مهدویان؛ زهرا تنها معافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.55 K)

15896 کشت بافت و تولید کالوس جنین زا در سورگوم به منظور اصلاح برای مقاومت به شوری
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
خشنود علیزاده دیزیج؛ مرتضی قدیم زاده؛ اسلام مجیدی هروان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.17 K)

15897 کشت بساک برای ایجاد هاپلوئیدی در گیاه زراعی برنج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد مهدی سوهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.44 K)

15898 کشت پائیزه – زمستانه نخود راهکاری زراعی برای مبارزه با تنش خشکی و کمبود آب سبز
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
پیام پزشکپور*
مشاهده مقاله

15899 کشت تخمک لقاح یافته در گیاه Alestroemeria l
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
- -
مشاهده مقاله | اصل مقاله (333.38 K)

15900 کشت مخلوط بعنوان یک راه افزایش و پایداری محصول
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
داریوش مظاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (327.86 K)