عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

موضوعات = عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، اخلاقی و حقوقی مؤثر بر مدیریت آب در مزرعه
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل سازوکارهای بهبود مدیریت منابع آب کشاورزی در اراضی شالیزاری
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
امیر احمدپور*؛ مرتضی عسلی
مشاهده مقاله