عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

موضوعات = کاربرد علوم و فنون نوین در بهبود مدیریت آب در مزرعه
تعداد مقالات: 1

1 تأثیر مالچ‌پاشی بر‌ کیفیت و عملکرد غده‌های بذری سیب‌زمینی در شرایط تنش خشکی
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
بابک درویشی*؛ رحمان باختر؛ مهرداد جناب؛ جهانبخش حسینی نژادیان
مشاهده مقاله