عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 1,402

176 اثر محلولپاشی مواد ضدتنش و ضدتعرق بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی سویا در رژیمهای مختلف آبیاری
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرمیسک ولی محمدی؛ مهدی تاجبخش؛ فریبرز شکاری؛ یوسف نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (149.82 K)

177 اثر محلولپاشی و خاکپاشی عناصر آهن و روی بر پروتئین، روغن دانه و عملکرد دو رقم سویا
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیده حمیده ملکوتی؛ سعید سعیدیان؛ سید محمدرضا احتشامی؛ محمد ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (124.74 K)

178 اثر میدان مغناطیسی، هیدروپرایمینگ و شوری بر درصد، سرعت و یکنواختی جوانهزنی بذر ماریتیغال
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
قاسم کرد فیروز جایی؛ ضیاء الدین سلوکی؛ پرویز رضوانی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (132.31 K)

179 اثر مدت پیش‌تیمار آبی بر شاخص سطح برگ و عملکرد ماش
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سعید حسن پور؛ کاظم قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (141.5 K)

180 اثر میزان بذر و روش‌های کشت مستقیم بر عملکرد و اجزای عملکرد و مقدار آب مصرفی در دو رقم برنج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجید نحوی؛ ناصر دواتگر؛ محمدرضا علیزاده؛ میترا یکتا؛ حسن ایرانپرست؛ عبدالحسین شیخ حسینیان؛ مسعود اصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (179.19 K)

181  اثر مصرف سیلیس و تنش نیتروژن بر جذب عناصر و عملکرد دانه برنج رقم طارم محلی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رضا رحیمی؛ لاله ولایی؛ سلمان دستان؛ عباس قنبری؛ یاسر نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (212.81 K)

182 اثر مصرف سیلیس و تنش نیتروژن بر شاخص‌های خوابیدگی برنج رقم طارم محلی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رضا رحیمی؛ سلمان دستان؛ عباس قنبری؛ یاسر نادری؛ حسن سلیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (183.3 K)

183 اثرمصرف کود سیلیسیوم بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپهای اصلاح شده برنج
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محدثه حیدری؛ مسعود اصفهانی؛ علی اعلمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (164.4 K)

184 اثر مقادیر مختلف شوری بر جوانه‌زنی و سایر مولفه‌های رشد گیاهچه مرزه تابستانه حاصل از مزارع تیمار شده با مقادیر مختلف فسفر زیستی و شیمیایی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سکینه عبدی؛ علیرضا پیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (156.19 K)

185 اثر منبع آلی و معدنی نیتروژن بر عملکرد کمی گیاه ذرت علوفه‌ای
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عاطفه نمازی؛ مجید مجیدیان؛ غلامرضا محسن آبادی؛ محمد ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (116.73 K)

186 اثر نانو دی اکسید تیتانیوم بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه روغنی کلزا رقم اکاپی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
میثم شفیعی؛ محمودرضا تدین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (141.53 K)

187 اثر نانوذرات نقره بر روابط آلومتریک دو رقم گندم تحت تنش شوری در مراحل اولیه رشد
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیده ارحامه فلاح شمسی؛ آزاده کاشانی؛ سارا کرامتی؛ همت الله پیر دشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (201.72 K)

188 اثر نانو روی بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه روغنی کلزا رقم هایولا401
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
میثم شفیعی؛ محمودرضا تدین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (137.95 K)

189 اثر نیترات نقره بر برخی از شاخص‌های جوانه‌زنی گندم نان
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عادل جوادی؛ عزت اله اسفندیاری؛ داود مهدوی صفا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.78 K)

190 اثر نیتروژن بر میزان پروتئین و روغن دانه‌ی کنجد (Sesamum indicum L.)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مینا کاظمیان؛ احمد مجد؛ پریسا جنوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266.53 K)

191 اثر نظامهای مختلف خاکورزی بر روی شاخصهای رشد و عملکرد ذرت علوفهای Effect of different tillage systems on the index growth and corn forage yield
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدحسن رنجبر؛ جاوید فرخلو؛ افشین سلطانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.95 K)

192 اثر نور و دماهای متناوب بر جوانهزنی بذور توده بومی اسپند(Peganum harmala)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدیه قبول؛ غلامرضا زمانی؛ سید وحید اسلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (307.48 K)

193 اثر نوع ریز نمونه و ترکیبات مختلف هورمونی در کا لوس‌زایی و ساقه زایی گیاه شاهدانه ایرانی (cannabis sativa) در شرایط این ویترو
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی موحدی؛ ولی اله قاسمی؛ سپیده ترابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.01 K)

194 اثر نوع و میزان کود نیتروژن بر خصوصیات رشدی علف‌هرز اویارسلام ارغوانی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نصرت اله کریمی؛ وحید اسلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.7 K)

195 اثرهای حفاظتی سدیم نیتروپروساید بر تنش اکسیداتیو ناشی از نیکل در برگ‌های گیاهان گوجه فرنگی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نادر کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.8 K)

196 اثر هورمون سیتوکینین و آهن بر میزان تجمع عناصر آهن، روی و منگنز در دانه ارقام نخود
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کیانوش حمیدیان؛ احمد نادری؛ شهرام لک؛ اسلام مجیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (112.88 K)

197 اثرﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﻲ روی و ﺑﻮر ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﻔﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻨﺠﺪ (Sesamum indicum L) ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مرضیه میثاق؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا بدوی؛ حمید رضا خادم حمزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (168.89 K)

198  ارتباط ایزوزیم‌های پراکسیداز با برخی صفات یونجه
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین محمدزاده؛ مصطفی ولیزاده؛ سجاد محرم نژاد؛ محمد مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (124.46 K)

199 ارتباط اقلیم و نیاز بهاره سازی در اکوتیپ های Hordeum spontaneum L. بومی ایران
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شکیبا شاهمرادی؛ جواد مظفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.36 K)

200 ارتباط بین فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان با وزن تر گیاهچه‌های لوبیا قرمز تحت تنش شوری
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سجاد محرم نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.62 K)

اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه