عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 12,798

1 1،3،7 تری متیل گزانتین یک آللوپاتی با خصوصیات علفکشی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ورونا رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (165.47 K)

2 Alternaria alternata عامل بیماری لکه برگی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.95 K)

3 Alternaria alternata عامل پوسیدگی میوه آلو در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهزاد برهانی؛ محمد سیاری؛ ولی اله بابایی زاد؛ ساره هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.78 K)

4 Alternaria chlamydospora روی شمعدانی وحشی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا رزاقی؛ دوستمراد ظفری؛ فرشته طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.56 K)

5 amaranthus spp علف هرزی با کنترل دشوار در مصر
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عصمت اله حسن؛ م.م سطور؛ م لاوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.92 K)

6 .Ampelomyces quisqualis Ces. ex. Schlecht پارازیت سفیدک های حقیقی تیپ Oidium
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.59 K)

7 amylospotus campbellii گزارشی جدید برای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم صابر؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.74 K)

8 Avertissement در دفع آفات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عظیم زمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (157.4 K)

9 ( Banchopsis crassicornis Rudow (Hymenoptera: Ichneumonidae ، گونه جدید پارازیتوئید لاروهای ( Heliothis viriplaca Hufnagel ( Lepidoptera: Noctuidae در مزارع دیم نخود
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حیدر عدل دوست؛ علی حسینی قرالری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.4 K)

10 Batkoa apiculata گونه ای جدید از قارچ های Entomophthorales برای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهران غزوی؛ سیما زنگنه؛ نایجل هیول جونز؛ رسول زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.93 K)

11 ،Bipolaris salkadehensis گونه جدیدی از Bipolaris در دنیا
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبداله احمد پور؛ زینب حیدریان؛ مریم دنیادوست چلان؛ محمد جوان نیکخواه؛ تاکائو تسوکیبوشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.17 K)

12 Brevilegnia bispora قارچی جدید برای فلور قارچهای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیرا شعبانی روشن؛ معصومه صفدری خسرقی؛ زهرا ده بوید؛ محمدعلی تاجیک قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.61 K)

13 Cadophora malorum گونه ای جدید از قارچهای گروه Phialophora-like برای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی داوری؛ اسداله بابای اهری؛ مهدی ارزنلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.59 K)

14 Chrysopa fromosa brauer بالتوری مزارع گندم در استان گلستان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید قدیری راد؛ عرازمحمد سقایی نیا؛ حسین حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (68.72 K)

15 CitB فاکتور مورد نیاز برای ویرولنس کامل Xanthomonas oryzae pv. oryzae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
مسعود صاحبی؛ رقیه حبیبی؛ سعید طریقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.57 K)

16 Colletotrichum crassipes عامل آنتراکنوز آووکادو در مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حشمت اله رحیمیان؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ وحید رضائیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.69 K)

17 Colletotrichum lagenarium عامل آنتراکنوز خیار در گلخانه های یاسوج
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریبا قادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.97 K)

18 Diatrypella quercina، گزارشی جدید برای فلور قارچهای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
آزاد لاوا؛ مژگان روغنیان؛ سیده فاطمه میری؛ محمدعلی تاجیک
مشاهده مقاله

19 Dickeya dieffenbachiae و Pectobacterium carotovorum subsp. odoriferium به عنوان عوامل مولد پوسیدگی ساقه موز در مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
المیرا خادملو؛ علی برزگر؛ حشمت اله رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.21 K)

20 Diplolaimelloides sp. گون های جداشده از رسوبات دریاچه ارومیه– استان آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا نیکنام؛ حبیبه جباری؛ رزیتا صمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.68 K)

21 Dorylaimoidea و گونه هایی از این بالاخانواده در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد خیری؛ شاپور باروتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343.74 K)

22 Effect of Serratia plymuthica strains to control of Botrytis cinerea cause of grey mold disease on tomatoes by direct antagonism
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
زبیح الله عظمی سردویی؛ فرناز فکرت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.84 K)

23 Erynia bulata گزارشی جدید از قارچ های راسته Entomophthorales از ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه؛ مهران غزوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.22 K)

24 Erynia dipterigena گونه ی جدیدی از قارچهای راسته Entomophthorales از ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.58 K)

25 (Eurytomidae(Hym:chalcidoidea یک خانواده ی منوفیلتیک نیست
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسینعلی لطفعلی زاده؛ ژرارد دلوار؛ ژان ایوراسپلوس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.81 K)