عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 15

1 "سازمان بهره‌برداری از منابع آب وخاک و دستورالعمل اجرایی برای تقاضا، برآورد آب مورد نیاز،فروش و تحویل آب کشاورزی درطرح ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی در دشت‌های چم‌ژاب و ارمو واقع در شهرستان دره‌شهر استان ایلام"
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
محمد دوستی نژاد*؛ هوشنگ فرح زاد
مشاهده مقاله

2 ارزیابی 10 روش تبخیر و تعرق گیاه مرجع یونجه ETr و گیاه مرجع چمن ET0 با استفاده از نرم افزار Ref-ET
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
جمال محمدی معله زاده*
مشاهده مقاله

3 ارزیابی عملکرد فیلترهای خودشوینده در فیلتراسیون آبیاری قطره‌ای در جهت بهبود مدیریت آبیاری در مزارع
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
امین روشنی؛ مهدی سرائی تبریزی*؛ شیوا محمدیان خراسانی
مشاهده مقاله

4 ارزیابی کارایی مصرف آب در شبکه آبیاری تحت فشار کانال یامچی دشت اردبیل
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
مجید رئوف*؛ حبیبه اسدزاده
مشاهده مقاله

5 ارزیابی کارایی مصرف آب در شبکه کم فشار (هیدروفلوم) قوریچای دشت اردبیل
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
مجید رئوف*؛ حبیبه اسدزاده
مشاهده مقاله

6 امکان‌سنجی اجرای ‌سیستم ‌آبیاری تحت‌فشار و سطحی-مطالعه ‌موردی: استان یزد
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
بیتا مروج الاحکامی*؛ احمدرضا اخوتیان؛ محمد زارعی مهرجردی؛ منیره ابویی
مشاهده مقاله

7 بررسی تغییرات عمق توسعه ریشه گیاه گندم در اراضی حمیدیه
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
آرش تافته*؛ محمرضا امداد
مشاهده مقاله

8 پایش رطوبت و شوری خاک مزرعه جو تحت تاثیر آبیاری با آب شور و غیرشور
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
هادی پیرسته انوشه*؛ یحیی امام؛ غلامحسن رنجبر
مشاهده مقاله

9 تأثیرات تغییر اقلیم بر مدیریت آب در مزرعه
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
اعظم محمودی ممتاز؛ شهلا چوبچیان*
مشاهده مقاله

10 تاثیر پذیری سیستم آبیاری تحت فشار کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک از شرایط بادی مختلف (مطالعه موردی: کشت و صنعت مغان)
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
مجید رئوف*؛ فردین نظری؛ یاسر حسینی
مشاهده مقاله

11 تأثیر مالچ‌پاشی بر‌ کیفیت و عملکرد غده‌های بذری سیب‌زمینی در شرایط تنش خشکی
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
بابک درویشی*؛ رحمان باختر؛ مهرداد جناب؛ جهانبخش حسینی نژادیان
مشاهده مقاله

12 تحلیل سازوکارهای بهبود مدیریت منابع آب کشاورزی در اراضی شالیزاری
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
امیر احمدپور*؛ مرتضی عسلی
مشاهده مقاله

13 تعیین باران موثر در کشت گیاه گندم در سطح استان خوزستان
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
آرش تافته*
مشاهده مقاله

14 تعیین کارایی مصرف آب خیار در شرایط کم آبیاری با آبیاری قطره‌ای تیپ (TAPE) در منطقه زرین‌آباد ایلام
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
علی عصاره*؛ سمیه عبدی؛ مهدی اسدی لور
مشاهده مقاله

15 مدیریت هم‌زمان تقاضا و مصرف آب کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم
سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
مهدی سرائی تبریزی*؛ شیوا محمدیان خراسانی
مشاهده مقاله