عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 160

1 آبزی پروری دریایی و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
سید محمد وحید فارابی*؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ منصور شریفیان؛ سید رضا سید مرتضایی
مشاهده مقاله

2 اثرات پرورش ماهی در قفس بر میزان آزاد سازی نیتروژن در محیط
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
محمدرضا زاهدی*؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ حجت اله فروغی فرد؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان؛ شیوا آقاجری خزایی
مشاهده مقاله

3 اثرات دما و فصل بر بیوفولینگ در قفس های پرورش ماهی جنوب‌غربی دریای خزر
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
رویا حیدری*؛ شکوفه احمدی؛ شهرام بهمنش؛ بهروز ابطحی
مشاهده مقاله

4 اثر پروبیوتیک های بومی دی پرو® و لاکتوفید® بر عملکرد رشد، برخی از شاخص های شیمیایی آب، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و بازماندگی ماهی کپور معمولی
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
مشاهده مقاله

5 اثر پرورش ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان (Oncorhynchus mykiss) در قفس شناور بر میزان کلروفیل آ و شاخص تروفی منطقه عباس‏آباد، در جنوب دریای خزر.
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
عرفان کریمیان*؛ محمد ذاکری؛ سید محمد وحید فارابی؛ مهسا حقی؛ پریتا کوچنین
مشاهده مقاله

6 اثر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر شاخص کیفیت آب (IRWQISC) پیرامون قفس شناور در منطقه جنوب دریای خزر
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
سید محمد وحید فارابی*؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ منصور شریفیان؛ سید رضا سید مرتضایی
مشاهده مقاله

7 اثر رنگ تانک بر شاخصهای رشد و آنالیز لاشه بچه ماهی کپور دریایی(Cyprinus carpio)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
عباس براری*؛ تقی محمدی فوتمی؛ محمد مهدی عباس زاده؛ رحیم فرنیا؛ مزدک پاکزاد سورکی
مشاهده مقاله

8 اثر سطوح مختلف جلبک و پربیوتیک بر عملکرد رشد، نرخ بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
مشاهده مقاله

9 اثر سطوح مختلف مخمر هیدرولیز نوتری ییست ® بر عملکرد رشد، پارامترهای خونی، شاخص های تنش و نرخ بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
مشاهده مقاله

10 اثر صمغ کارژینان افزوده شده به لعاب ناگت ماهی سارم (Scomberoides commersonnianus) بر مقدار جذب روغن و ویژگی‌های فیزیکی آن
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
حکیمه فکراندیش*؛ سپیده شیرکو؛ انیسه جمشیدی
مشاهده مقاله

11 اثر کاهش شوری بر میزان فیلتراسیون صدف محار (Pinctada radiata) تغذیه شده با Isochrysis aff galbana
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
سجاد پورمظفر*؛ حسین رامشی؛ شهرام صید مرادی
مشاهده مقاله

12 ایجاد قفس های پرورش ماهی سنتی جهت کسب معیشت ساحل نشینان
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
مریم معزی*
مشاهده مقاله

13 ارزیابی اثرات زیست‌ محیطی پرورش ماهیان در قفس باید ها و نباید ها در دریای خزر
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
جلال ولی الهی*
مشاهده مقاله

14 ارزیابی تراکم‌های مختلف ذخیره‌سازی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی (Huso huso Linnaeus, 1754) در آب شیرین
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
حجت الله جعفریان*؛ محمدرضا بیواره؛ سمیرا جعفریان؛ نورمحمد مختومی
مشاهده مقاله

15 ارزیابی تغییرات بار مواد آلی حاصل از پرورش ماهیان دریایی در قفس واقع در آب های ساحلی جزیره قشم (استان هرمزگان)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
شیوا آقاجری خزایی؛ غلامعلی اکبرزاده*؛ فرشته سراجی؛ محمدرضا صادقی؛ محمدرضا زاهدی
مشاهده مقاله

16 ارزیابی میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم در سرم خون فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso huso, Linnaeus, 1758) در دو فصل گرم وسرد
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
غلامرضا خزین*؛ حجت الله جعفریان؛ محمد فرهنگی؛ مجید رستاقی
مشاهده مقاله

17 ارزیابی میزان فعالیت انفجار تنفسی در خون فیل‌ماهیان جوان پرورشی (Huso huso, Linnaeus, 1758) در فصول گرم و سرد
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
غلامرضا خزین*؛ حجت الله جعفریان؛ محمد فرهنگی؛ مجید رستاقی
مشاهده مقاله

18 اصول انتخاب گونه مناسب جهت پرورش در محیط محصور(پن)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
عباسعلی آقایی مقدم*؛ کامران عقیلی؛ سید محمود عقیلی
مشاهده مقاله

19 اصول انتخاب محل مناسب جهت احداث محیط محصور(Pen culture)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
عباسعلی آقایی مقدم*؛ کامران عقیلی؛ سید محمود عقیلی
مشاهده مقاله

20 اصول ساخت محیط محصور(پن) در خلیج گرگان
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
عباسعلی آقایی مقدم*؛ کامران عقیلی؛ سید محمود عقیلی
مشاهده مقاله

21 آلودگی زیست محیطی ناشی از پرورش ماهی خاویاری در محیط محصور خلیج گرگان
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
محمد فرهنگی*؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر؛ سید سحاب میرا
مشاهده مقاله

22 انتخاب مکان مناسب برای محل استقرار قفس با توجه به تاثیر رودخانه های منتهی به حوزه جنوبی دریای خزر بر وضعیت تراکم و ذیتوده فیتوپلانکتونی
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
مهدی گل آقایی درزی*؛ سید محمد وحید فارابی؛ حسن فضلی؛ آسیه مخلوق
مشاهده مقاله

23 انعطاف‌پذیری ریختی ماهیان کپور ،کلمه و سفید دریای خزر بر اساس آشیان اکولوژیک
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
فریبرز قجقی*
مشاهده مقاله

24 انواع قفس در پرورش آبزیان
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
محمد سوداگر*؛ دلارا سپهرفر
مشاهده مقاله

25 اهمیت تغییرات اکسیژن محلول در پرورش ماهیان دریایی در قفس در استان هرمزگان (آبهای جزیره قشم)
دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور"
محمدرضا زاهدی*؛ غلامعلی اکبرزاده؛ کیومرث روحانی قادیکلایی؛ حجت اله فروغی فرد؛ مریم معزی؛ عیسی عبدالعلیان
مشاهده مقاله