عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 129

1 Recharge Assessment as Influenced by Floodwater Spreading in a Dry Region
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مجتبی پاک پرور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

2 اثرات اقتصادی خشکسالی بر درآمد کشاورزان دیم کار (گندم و جو) در شهرستان خرم آباد
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مهران زند*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.61 K)

3 اثر جمع آوری آب باران بر پوشش گیاهی مراتع اردکان استان یزد
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
صدیقه زارع کیا*؛ علی بمان میرجلیلی؛ محمدرضا احمدی؛ محمدحسن احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472.84 K)

4 اثر مواد آلی در نگهداشت رطوبت خاک در سطوح آبگیر
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
عطا امینی؛ ناصح قادری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.9 K)

5 اجرای موفق الگوی بومی در مدیریت سیلاب در استان هرمزگان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سعید چوپانی*؛ ابوالقاسم حسین پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (811.5 K)

6 احیاء و ترویج روشهای سنتی بهره برداری از سیلاب در بلوچستان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
حمید حسینی مرندی*؛ محمود عرب خدری؛ حبیب اله خوبفکر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (692.87 K)

7 ارتباط احتمال فراوانی شاخص خشکسالی SPI با ارتفاع در استان لرستان
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
باقر قرمزچشمه*؛ طاهره سادات میرمحمدحسینی؛ سید عباس حسینی؛ احمد شرافتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.62 K)

8 ارزیابی آبخوان‌های مشترک واقع در مرز شرقی کشور از نظر تغییرات کمی و کیفی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
حمزه نور*؛ علی باقریان کلات؛ سید حسین رجائی؛ رضا واحدی؛ حبیب اله بیگی؛ ریابه شمشیری نصرآباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.9 K)

9 ارزیابی آب‌سبز سطوح‌آبگیر در سطح حوزه‌آبخیز با تلفیق سنجش از دور راهکاری جهت ذخیره آب
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علی آزاده دل*؛ رضا خیری؛ سعید خضرلو؛ حبیب نظرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

10 ارزیابی اقتصادی طرح استحصال سیلاب‌های رودخانه کرج به‌منظور تغذیه سفره آب زیرزمینی در منطقه دشت شهریار
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سیداحمد حسینی*؛ محمدرضا غریب رضا؛ محمودرضا طباطبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (312.17 K)

11 ارزیابی پتانسیل ذخیره‌سازی آب سامانه جمع‌آوری آب باران: یک مطالعه‌ی میدانی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
اویس ملائی خلیلی ها*؛ مهدی کوچک زاده؛ فرشته حقیقی فشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (226.1 K)

12 ارزیابی تلفات بارش ناشی از ربایش تاجی در برخی گونه های بوته ای درشرایط اقلیمی مشهد.
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محمدتقی دستورانی*؛ امیر اسماعیل پور زرمهری؛ محمد فرزام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

13 ارزیابی خاکریزها و حوضچه‌های تغذیه در پروژه‌های تغذیه مصنوعی استان خراسان رضوی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سید حسین رجائی*؛ حمزه نور؛ رضا صدیق؛ حسن سرباز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.48 MB)

14 ارزیابی سدهای تغذیه‌ای در پروژه‌های تغذیه مصنوعی استان خراسان رضوی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سید حسین رجائی*؛ علی باقریان کلات؛ زهره شیبانی‌زاده؛ مصطفی یوسفی خضری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (749.69 K)

15 ارزیابی عملکرد سامانه‌های جمع‌آوری آب باران در کرج
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
هادی شوکتی*؛ مهدی کوچک زاده؛ علی اکبر نوروزی؛ سینا اصولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404.52 K)

16 ارزیابی فنی سازه‎های پخش سیلاب گربایگان در سیلاب‎های فرین
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
غلامرضا قهاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.76 K)

17 ارزیابی قابلیت جمع‌آوری آب باران در حوضه‌ی آبخیز شهری ساری
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سجاد روزبه؛ کاکا شاهدی*؛ مهسا خنکدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (561.73 K)

18 ارزیابی مدل ماشین بردار پشتیبان SVM در پیش بینی دبی جریان ماهانه رودخانه باراندوزچای ارومیه
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سیدامین غیبی*؛ میرعلی محمدی؛ هیراد عبقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (497.26 K)

19 ارزیابی مقادیر دبی کل، دبی رواناب مستقیم و دبی پایه در حوزه ی آبخیز معرف امامه
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
محبوبه معتمدنیا*؛ سید مسعود سلیمان پور؛ علی محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.27 K)

20 استحصال آب باران از سطوح غیرقابل نفوذ مصنوعی در استان آذربایجان‌شرقی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
داود نیک نژاد*؛ باقر قرمزچشمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

21 استحصال آب باران درمناطق خشک ونیمه خشک از دیرباز تا امروز
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
علی آزاده دل*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.59 K)

22 استحصال آب باران ضرورت تامین پایدار آب
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
سید محمد تاج بخش*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (158.06 K)

23 استحصال نزولات جوی از طریق عملیات آبخیزداری و اثرات آن بر خاک و پوشش گیاهی ایستگاه خواجه
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
کریم مهرورز مغانلو*؛ شاهرخ محسنی؛ محمدابراهیم صادق زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

24 استفاده از تورکینست در تغذیه چاه مادر قنات‌ها (مطالعه موردی حوزه آبخیز مشنق در شمال دریاچه ارومیه)
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
احد حبیب زاده*؛ علیرضا مجیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (972.06 K)

25 اصلاح الگوی مصرف آب در مزرعه با توجه به بحران کم آبی
هفتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
نجمه حاج سیدعلی خانی*؛ پیمان معدنچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.33 K)