عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 70

1 اثر پخش آب بر پوشش گیاهی تالاب منصوریه در در کانون گرد و غبار استان خوزستان
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مهری دیناروند*؛ سجاد عالی محمودی سراب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (843.29 K)

2 ارزیابی چند شاخص خشکسالی اقلیمی و تعیین مناسبترین شاخص
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مسعود گودرزی*؛ سپیده چوبه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.28 K)

3 ارزیابی روند تغییرات عوامل موثر بر پدیده گرد و غبار شهرستان هندیجان بر پایه چارچوب DPSIR
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
محمدجعفر سلطانی*؛ بهارک معتمدوزیری؛ امین صالح پور جم؛ جمال مصفایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

4 ارزیابی شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی کوتاه مدت سرعت باد
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مسعود گودرزی*؛ سید اسعد حسینی؛ کاوه محمدپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (818.99 K)

5 ارزیابی قابلیت داده‌های طیفی در تشخیص گردوغبار با استفاده از مدل شبیه‌سازی‌شده DREAM (غرب و جنوب غرب ایران)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
حمید رضا متین فر*؛ آذر فاریابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (916.63 K)

6 ارزیابی نقش حفاظتی پوسته های فیزیکی سطح خاک در کانون های گرد و غبار خوزستان بر فرسایش بادی
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
حیدر غفاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (737 K)

7 استفاده از تصاویر ماهواره ای در بررسی تغییرات غبار طی چهل سال اخیر در (شمال شرق، شرق ایران) و ارتباط آن با باد و پوشش گیاهی
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
sajjadd jalil*؛ علی اکبر جمالی؛ علیرضا نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (661.72 K)

8 استفاده از روش طیف سنجی مرئی- مادون قرمز نزدیک در برآورد سرعت آستانه فرسایش
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
منصور چترنور*؛ احمد لندی؛ علی اکبر نوروزی؛ حسینعلی بهرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (528.21 K)

9 امکان‌سنجی تثبیت تلماسه های فعال استان خوزستان با کاربرد کوپلیمر و هیدرومالچ
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
رامین سلماسی*؛ فرناز سالکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.74 K)

10 بارزسازی طوفان‌های گرد و غبار با استفاده از تصاویر مودیس و الگوریتم‌های آشکارساز در استان هرمزگان
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
محمود دمی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

11 بررسی اثرات رخداد گرد و غبار در خشکیدگی جنگل‌های بلوط (مورد مطالعه استان‌های ایلام و لرستان)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مرتضی میری*؛ علی اکبر نوروزی؛ رضا چمن پیرا؛ ایوب پیرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.93 MB)

12 بررسی اثربخشی پروژه مهار و تثبیت عرصه بحرانی تولید کننده گردوغبار در جنوب دهنو (شهرستان هندیجان)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
افروز مشفقی کوجل*؛ پرویز گرشاسبی؛ اکرم توفیقی؛ محمد صباغی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.86 MB)

13 بررسی آسیب های اجتماعی ریزگردها (مطالعه موردی روستای چرخاب شهرستان اشکذر استان یزد)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
علی بمان میرجلیلی*؛ جلال برخورداری؛ اسماعیل حیدری علمدارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.15 K)

14 بررسی الگوی زمانی-مکانی همبستگی خشک‌سالی و شاخص طوفان گردوغبار در استان بوشهر
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
غلامرضا راهی*؛ محمد خسروشاهی؛ فاطمه بحرینی؛ سیاوش کلبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (876.35 K)

15 بررسی پدیده گرد و غبار و بادهای غبارزا در استان یزد
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
قاسم مرتضایی فریزهندی*؛ مریم میراکبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.87 K)

16 بررسی تاثیرپذیری تغییرات سبزینگی جنگل‌های استان چهارمحال و بختیاری از رخداد گرد و غبار
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
علی اکبر نوروزی*؛ مرتضی میری؛ ضیاءالدین شعاعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

17 بررسی تاثیر خشک‌سالی بر مشارکت جریان‌های زیر‌سطحی در جریان رودخانه
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
رحیم کاظمی*؛ مسعود گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

18 بررسی تغییرات پوشش اراضی در کانون ریزگرد جنوب غرب هویزه طی سال‌های 2021-2015 با استفاده از سنجش از دور
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
نظام اصغری پور دشت بزرگ؛ آذین نوروزی*؛ فاطمه قطبی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1020.02 K)

19 بررسی تغییرات زمانی و مکانی پدیده گرد وغبار با استفاده از شاخص عمق نوری حاصل از سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان قم)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
هادی اسکندری دامنه*؛ محمد مهدی فتاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

20 بررسی دقت مدل IHACRES در برآورد جریان حداقل حوضه کن
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
باقر قرمزچشمه*؛ مرضیه حاج محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (785.42 K)

21 بررسی رابطه خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با بخش فرسایش‌پذیر بادی خاک در دشت سیستان
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مهدی آبسالان؛ علی شهریاری*؛ علیرضا ضیائی جاوید؛ محمدرضا پهلوان راد؛ ابوالفضل بامری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.87 K)

22 بررسی رابطه دمای سطحی و شاخص گیاهی نرمال شده با آلاینده ها وگردو غبار (شهر تهران)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
حمید رضا متین فر*؛ سمیه جدیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (569.92 K)

23 بررسی رفتار ریزگرد های حوضه دریاچه ارومیه و ارتباط آن با شاخص آلودگی به روش تحلیل قابلیت اعتماد منطقه مورد مطالعه(استان آذربایجان غربی)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
امیرمعز جماعت*؛ محمدعلی حکمتیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (666.07 K)

24 بررسی رویکرد های مختلف و موفقیت القای میکروبی ترسیب آهک (MICP) در مهار گرد و غبار
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
کامیار امیرحسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (350.46 K)

25 بررسی روند تغییرات دما، بارش و آبدهی ( مطالعه موردی حوضه کرخه)
کنفرانس حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گرد و غبار
مجتبی نساجی زواره*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1020.02 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه