عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 214

1 آبیاری در دشت قزوین و مقایسه روشهای مختلف آن
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
تقی شیروانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.61 K)

2 آبیاری قطره ای
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بهرام صدیقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.52 K)

3 آبیاری قطره ای ثقلی (G.D.I)
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
رحیم احمدی؛ داریوش معراجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.54 K)

4 آبیاری کوزه ای بررسی امکان استفاده از کوزه های سفالی در آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
پرهام جواهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (659.75 K)

5 آبیاری میکرو (micro irrigation) روند توسعه، امکانات و محدودیت ها
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد کاظم سباهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.23 K)

6 آب و توسعه پایدار
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
عباس قلی جهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (366.59 K)

7 اثرات کاربرد مواد اصلاح کننده بر روی اصلاح و بهسازی اراضی جزیره آبادان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد خلیل رودکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.18 K)

8 اثرات کاربرد همزمان روش آبیاری قطره ای زیر سطحی و مدل ET-HS در افزایش WUE در آبیاری برخی محصولات کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
پیام نجفی؛ فرهاد موسوی؛ محمد جواد عابدی؛ مجید احتشامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.71 K)

9 اثر دور آبیاری بر مقدار مصرف آب و عملکرد برنج در گیلان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مجتبی رضایی؛ مجید نحوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.53 K)

10 اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بوته روی میزان آب مصرفی و عملکرد نخود و لوبیا
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بزرگ بحرانی؛ جلال مویدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (107.99 K)

11 اثر کیفیت آب و آبیاری و شستشوی زمستانه بر روی محصولات مختلف در استانهای فارس و خراسان
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
ابوالقاسم واحدی؛ کیوان طاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (649.56 K)

12 اثر مقادیر مختلف آب و کود ازت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
حسن موسوی فضل؛ فرامرز فائزنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.16 K)

13 ارتقاء بهره وری آب کشاورزی پس از احداث شبکه آبیاری دز
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بهمن افشار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (326.69 K)

14 ارتقاء بهره وری آب کشاورزی و امنیت غذایی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
فریدون کاوه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.03 K)

15 ارزیابی اثر دوره های کود دهی در کود آبیاری قطره ای روی کارآئی مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ یازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدصادق حبی؛ نصرت الله ثاقب؛ میراحمد موسوی شلمانی؛ علی خراسانی؛ حسین عباسعلیان؛ سعدالله تیموری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (141.01 K)

16 ارزیابی بازده آبیاری در تعدادی از شبکه های سنتی ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
هادی میرابوالقاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.17 K)

17 ارزیابی بازدهی آبیاری در شبکه آبیاری دز
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمدرضا فاطمی؛ اکبر شکرالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (274.87 K)

18 ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم بازده آبیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
فرحناز سهراب؛ فریبرز عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.13 K)

19 ارزیابی راندمانهای سیستم آبیاری شیاری در اراضی یکپارچه و پراکنده استان چهارمحال و بختیاری
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
غلامرضا شماعی؛ فرهاد موسوی؛ بهروز مصطفی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.09 K)

20 ارزیابی روند توسعه آبیاری تحت فشار مطالعه موردی سیستم های اجرا شده در استان قم
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ دوازدهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مصطفی طباطبایی امیری؛ نیاز علی ابراهیمی پاک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.36 K)

21 ارزیابی ضریب مقاومت جریان در کانالهای پوشش دار ( شبکه آبیاری گتوند و دز)
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ (ششمین)سمینار ملی آبیاری و زهکشی ایران
مرتضی اسداله بیک؛ منصور پاره کار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.36 K)

22 ارزیابی طرحهای آبیاری قطره ای اجرا شده در منطقه اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ نهمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بهروز مصطفی زاده؛ مهرداد عطائی؛ سعید اسلامیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.43 K)

23 ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری بارانی عقربه ای (سنترپیوت)
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
تیمور سهرابی؛ رضا اصیل منش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (341.01 K)

24 ارزیابی کمی و کیفی آب برگشتی در آبیاری نشتی
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هشتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
محمد اسماعیل اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.99 K)

25 ارزیابی میزان آب مورد نیاز زراعت برنج در دشتهای غرب مازندران
مجموعه مقالات کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
- -
مشاهده مقاله | اصل مقاله (539.17 K)