عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 70

1 اثرات تغییر اقلیم بر تغییر محیط‌های رسوبی رودخانه‌ای و توسعه مناطق مستعد برداشت گرد و غبار در غرب استان خوزستان
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
فاضل ایران منش*؛ مسعود گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.15 MB)

2 اثر خشکسالی و تغییر اقلیم بر رفتار روزنه‌های برگ درختان بلوط ایرانی دچار خشکیدگی تاجی
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
احمد حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (720.18 K)

3 اثر خشکسالی و تغییر اقلیم بر روابط آبی درختان بلوط ایرانی
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
احمد حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

4 اثر نوسانات اقلیمی بر روی فرسایندگی باران (مطالعه موردی: ایستگاه کشور- حوضه سرخاب)
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
زهرا گرامی*؛ محمود عرب خدری؛ حسین اسدی؛ رضا بیات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)

5 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دبی سالیانه حوضه کن
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
باقر قرمزچشمه*؛ مهدی احمدی؛ مرضیه حاج محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.31 MB)

6 ارزیابی تغییرات رواناب دشت هشتگرد با مدل Ihacres تحت اثرات تغییراقلیم با بکارگیری سناریوهای RCP و SRES (مطالعه موردی: دشت هشتگرد)
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
فاطمه سادات مرتضوی زاده*؛ مسعود گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

7 ارزیابی تغییرات سطح آب زیرزمینی با مدل GMS تحت تاثیر تغییراقلیم (مطالعه موردی: دشت هشتگرد)
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
فاطمه سادات مرتضوی زاده*؛ مسعود گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

8 ارزیابی دقت مدل SWAT‌ در شبیه سازی جریان حداقل (مطالعه موردی: حوضه کن)
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
باقر قرمزچشمه*؛ مرضیه حاج محمدی؛ مهدی احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.31 MB)

9 ارزیابی روش‌های تفکیک جریان پایه بر اساس آنالیز منحنی خشکیدگی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگان‌رود)
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
سیدرضا حسینی دوکی*؛ سیدمرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ معصومه فراستی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.2 MB)

10 ارزیابی روش های مختلف زمین آمار جهت پهنه بندی شدت خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکسالی SPI، PNPI، SIAP
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
محمود دمی زاده*؛ سعید چوپانی؛ حامد احمدپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.19 K)

11 ارزیابی روشهای مختلف هیدروگراف واحد SCS و اشنایدر در هیدروگراف سیلاب حوزه آبخیز تنگراه استان گلستان
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
معصومه غریب*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.66 K)

12 ارزیابی سالیانه مولفه‌های اقلیمی در دوره‌های آتی با استفاده از گزارش پنجم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زشک-ابرده شهرستان طرقبه-شاندیز)
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
محدثه رحیم پور*؛ سید محمد تاجبخش؛ هادی معماریان؛ امیر حسین آقاخانی افشار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.01 K)

13 ارزیابی وبررسی اثر تغییر اقلیم بر مولفه بارش، توسط مدل SDSM در ایستگاه روانسر
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
شمس اله عسگری*؛ علی بازیار؛ احمد حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.31 MB)

14 انتخاب بهترین روش هوشمند (ANFIS، SVM و LS-SVM) برآورد غلظت رسوب رودخانه‌ی گرگانرود (مطالعه موردی: ایستگاه قزاقلی)
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
مهسا جوادی‌علی‌نژاد*؛ سیدمرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ ابوالحسن فتح‌آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.01 MB)

15 اهمیت دما و پوشش گیاهی در پیش بینی میزان رواناب حوزه آبخیز
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
علیرضا حبیبی*؛ حمید رضا پیروان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.76 MB)

16 اولویت بندی مناطق سیل خیز در حوضه امامه با استفاده از مدل HEC-HMS و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
صمد شادفر*؛ سید حامد طباطبایی جعغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.44 MB)

17 برآورد پتانسیل فرسایش بادی با استفاده ازمدل تجربی دراقلیم خشک
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
علیرضا حبیبی*؛ مجید حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (885.69 K)

18 برآورد شاخص جریان پایه رودخانه نرماب به منظور ارزیابی خطر خشکسالی
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
سیدرضا حسینی دوکی*؛ سیدمرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ معصومه فراستی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (667.98 K)

19 برآورد فرسایش و تولید رسوب در شرایط خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل تجربی EPM
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
رضا سکوتی اسکوئی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (913.39 K)

20 بررسی اثرات کیفیت سیلاب ورودی بر عملکرد پخش سیلاب در آبخوان پلدشت آذربایجان غربی
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
منصور مهدی زاده یوشانلوئی*؛ مسعود گودرزی؛ احمد نجفی ایگدیر؛ جواد طاهری کوتالان؛ ابراهیم بروشکه؛ رضا سکوتی اسکوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.23 MB)

21 بررسی اثر تغییر اقلیم بر مولفه‌های بارش و دما با استفاده از مدل SDSM در اسلام آباد غرب
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
محمدرضا جعفری جعفری*؛ علی بازیار؛ ایاد اعظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.62 K)

22 بررسی پارامترهای اقلیمی بارش، دما ،خط برف و رواناب درمناطق خشک (استان خراسان جنوبی)
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
مجید حسینی*؛ علیرضا حبیبی؛ مرضیه تابع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.69 MB)

23 بررسی پتانسیل فرسایش بادی با روش تحلیل سلسله مراتبی و شاخص بارندگی در اقلیم خشک
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
علیرضا حبیبی*؛ مسعود گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.8 MB)

24 بررسی تاثیر آزمایشات ژئوتکنیک دراجرای سدهای زیرزمینی در منطقه خشک دهبکری
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
نجمه حاج سیدعلی خانی*؛ محسن بنی اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.96 MB)

25 بررسی تاثیر برخی خصوصیات باران بر هدر رفت خاک و عناصر غذایی در اراضی جنگلی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهدشت، استان لرستان)
دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت خشکسالی و تغییر اقلیم
روح الله بساطی ضرونی*؛ افسانه عالی نژادیان بید آبادی؛ رضا بیات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.01 MB)