عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 1,172

1 An Application of the Two-Regime Threshold Vector Error Correction Model to Analyze Asymmetric Price Transmission of Milk in Zanjan Province of Iran
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
M. Ghahremanzadeh؛ M. Ainollahi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.78 K)

2 A review of Food Security Policies, Programs and Activities in Malaysia
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
Afsaneh Farhadian؛ Homayon Farhadian
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.15 K)

3 Environmental value and tourists’ willingness to pay for preservation of Chabahar coasts The use of contingent valuation method (CVM)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
Zahra zeinali ghasemi؛ Nematollah Mousavi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (504.38 K)

4 Examining Subsidy Polices on Maize Production in Iran (Panel Data approach)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
Negin Hosseingholizadeh؛ Jafar Haghighat؛ Rassul Mohammad rezaei
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

5 آیا کشاورزی پایدار ریشه در توصیه‌های فنی و یا مذهب و فلسفه دارد؟
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
منصور شاه ولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (633.6 K)

6 آیا محصول پرتقال استان خوزستان (مطالعه موردی شهرستان دزفول) دارای مزیت نسبی است؟
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
آذر شهبازی؛ زری سرابی؛ محمدرضا ارسلان بد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (915.9 K)

7 آبخیزداری و نقش آن در ارتقاء بهره وری از منابع آب و خاک (مطالعه موردی: طرح آبخیزداری حوزه آبخیز برغمد شهرستان سبزوار)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
ابوالقاسم دادرسی سبزوار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.92 K)

8 آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی (کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
زهرا نعمت الهی؛ عذرا جوان بخت؛ ناصر شاهنوشی فروشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

9 آثار رفاهی افزایش رقابت در بازار محصولات صادراتی کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
حمید محمدی؛ علیرضا سرگزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (349.4 K)

10 آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر تراز تجاری بخش کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
زهرا نعمت الهی-؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ عذرا جوان بخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

11 اثرات اقتصادی اجرای طرح تسطیح لیزری در استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.66 K)

12 اثرات بالقوه ی تغییر اقلیم برکشاورزی استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سکینه مومنی؛ منصور زیبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

13 اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت و سود ناخالص زارعین در شهرستان فسا
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سیما شافعی؛ درنا جهانگیرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (986.11 K)

14 اثرات تغییر کاربری اراضی مرتعی بر تولید رواناب و کیفیت خاک در منطقه دوراهان - چهار محال و بختیاری
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
عباس احمدی ایلخچی؛ محمد علی حاج عباسی؛ احمد جلالیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.3 K)

15 اثرات حذف یارانه سوخت بر قیمت تمام شده برنج: مطالعه موردی برنج کامفیروز
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
مسعود مبصری؛ جواد ترکمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.47 K)

16 اثرات حذف تعرفه بر عرضه داخلی گوشت
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
محمد نجار فیروزجائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (418.17 K)

17 اثرات خسارات ناشی از سیل بر تولیدات بخش کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
قاسم نوروزی؛ مهسا تسلیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.3 MB)

18 اثرات رشد اقتصادی و تجارت آزاد برکیفیت محیط زیست ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
محمد واعظ برزانی؛ رحمان خوش اخلاق؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ بهروز صادقی عمروآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (753.69 K)

19 اثرات رفاهی گذار تغذیه ای شکر در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
رسول افشار تبار؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد حسن وکیل پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (937.14 K)

20 اثرات سیاست یکپارچه سازی اراضی بر بهره وری عوامل تولید برنج و کارآیی شالیکاران در منطقه حوزه آبریز هراز
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
حمید امیرنژاد؛ امیرحسین چیذری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.12 K)

21 اثرات سیاست های پولی بر روی قیمت غذا در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
فاطمه علیجانی؛ علیرضا کرباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (990.96 K)

22 اثرات سیاست های پولی و نرخ ارز بر تغییرات در قیمت های نسبی کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
وحیده پریزن؛ جواد ترکمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

23 اثرات سرریز نوسانات قیمت محصولات کشاورزی ایران (مطالعه موردی بازار مرغ)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ هشتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
رضا مقدسی؛ پریسا خلیق خیاوی؛ هانیه یوسفی؛ بهروز اسکندرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (539.04 K)

24 اثرات طرح های کوچک (اعتبارات خرد) در اقتصاد خانوارهای روستایی با تاکید بر طرح های آبخیز داری و جنگل و مرتع
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
میر محمود موسوی؛ بهرام کیانفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.98 MB)

25 اثرات عضویت در سازمان بازرگانی جهانی بر اقتصاد کشاورزی ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
بهاءالدین نجفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (10.44 K)