عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������� ���������� �� �������������� ��������
تعداد مقالات: 38

1 اثر اسید جیبرلیک و چینه سرمایی بر شکست خواب بذر فندق (Corylus avellana L.) در جنگلهای ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
یونس رستمی کیا*؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ احمد اصغرزاده؛ احمد رحمانی
مشاهده مقاله

2 اثرپذیری ویژگی‌های جنگل‌شناسی از اعمال شیوه‌های مدیریتی متفاوت در جنگل‌های اسالم
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
امین پورآصفی دیگه سرا*؛ معراج شرری؛ کیومرث سفیدی؛ اکبر قویدل؛ بهدوست کلابی
مشاهده مقاله

3 اثر پوترسین بر برخی خصوصیات مورفولوژیک کاج تهران درشرایط تنش خشکی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
فرزانه کریمی شمس آبادی*؛ فاطمه عامری اختیار آبادی؛ علی اکبر مقصودی مود؛ فرشته عالی انوری
مشاهده مقاله

4 اثر فرم زمین و جهت جغرافیایی بر صفات رویشی پسته وحشی در ذخیره‌گاه جنگلی کندیرق خلخال
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
یونس رستمی کیا*؛ جابر شریفی؛ رضا طلایی
مشاهده مقاله

5 ارتباط تیپ های مختلف جنگلی با جهات جغرافیایی در جزایر جنگلی (مطالعه موردی : جنگل دلیر- حوضه آبخیز 40 الف)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حامد زال نژاد*
مشاهده مقاله

6 ارزیابی تنوع زیستی گونه‌های درختی و درختچه‌ای در جنگل‌های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
اکبر عبدی قاضی جهانی*؛ منوچهر خانبابائی؛ فرید نورمند مؤید
مشاهده مقاله

7 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تیپ‌های بومی فندق (.Corylus avellana L) منطقه اهر با استفاده از صفات مورفولوژیکی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
رسول دوستی آتمیانلو*؛ مرتضی آقاپور
مشاهده مقاله

8 ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه گیلاس وحشی (Cerasus avium ) در جنگل‌های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
اکبر عبدی قاضی جهانی*؛ احمد رزبان حقیقی؛ فرید نورمند مؤید
مشاهده مقاله

9 استفاده از فناوری MAS در اصلاح درختان و درختچه های جنگل های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
محمد اسماعیل پور*؛ محسن سبزی نوجه ده
مشاهده مقاله

10 اهمیت گونه های مختلف جنس بارانک ‏‎(Sorbus)‎‏ در جنگل ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حامد آقاجانی*؛ انوشیروان شیروانی؛ احسان خدیو
مشاهده مقاله

11 برآورد مواد سوخت چوبی مرده در کف جنگلکاری‌‌های کاج تدا (مطالعه موردی جنگلکاری عزیزکیان در استان گیلان)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
مسعود امین املشی*
مشاهده مقاله

12 بررسی آت اکولوژی گونه جنگلی چتنه (Wild. Juniperus foetidissima) در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
توحید ابراهیمی گجوتی*
مشاهده مقاله

13 بررسی استراتژی های حفاظت از تنوع ژنتیکی جنگل های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
محمد اسماعیل پور*؛ محسن سبزی نوجه ده
مشاهده مقاله

14 بررسی برخی از نیازهای اکولوژیک گونه درختی آردوج درجنگل‌های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
ناصر ادبی فیروزجایی*؛ فرشاد یزدیان؛ روح الله ماقبل
مشاهده مقاله

15 بررسی زیست محیطی برداشت بی رویه از جنگل های ارسباران و ارائه شیوه های مدیریت زیست محیطی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
علیرضا محمدزاده قانع*
مشاهده مقاله

16 بررسی سازگاری گونه های درختی و درختچه ای با توجه به روش های مختلف کشت در شرایط دیم در شیب های جنوبی کوه عون بن علی تبریز
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
راهله استادهاشمی*؛ اکبر برزگرقاضی؛ قاسم صفاپور؛ محمد پورخاکی
مشاهده مقاله

17 بررسی عوامل اکولوژیکی تاثیر گذار در سازگاری بنه(Pistacia atlantica ) در جنگل‌های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
اکبر عبدی قاضی جهانی*؛ جواد افرادی؛ جواد شیخزاده؛ فرید نورمند مؤید
مشاهده مقاله

18 بررسی نیاز رویشگاهی گونه بلوط Quercus macranthera Fisch. and C.A. Mey در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
توحید ابراهیمی گجوتی*
مشاهده مقاله

19 بررسی نیاز رویشگاهی گونه کیکم Acer monspessulanum L. در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی (ایران)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
توحید ابراهیمی گجوتی*؛ اکبر برزگرقاضی؛ اکبر عبدی قاضی جهانی؛ رسول رنگ آوران؛ منوچهر خانبابائی
مشاهده مقاله

20 بررسی نیاز رویشگاهی گونه ممرز L. Carpinus betulus در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
توحید ابراهیمی گجوتی*
مشاهده مقاله

21 پیامدهای فرسایش در بیوسفر
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
علیرضا ضیائی جاوید*
مشاهده مقاله

22 پوشش گیاهی ذخیره‌گاه زیستکره ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
بهنام حمزه*
مشاهده مقاله

23 تاثیر جهت دامنه بر ویژگی های کمی و کیفی گیلاس وحشی( Cerasus avium L) در جنگل های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
احمد علیجانپور*
مشاهده مقاله

24 تاثیر مشخصه‌های روشنه تاج پوشش بر تجدیدحیات گونه‌های درختی (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت کلاته)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
صدیقه خداوردی*؛ مجتبی امیری؛ داوود کرتولی نژاد؛ جهانگیر محمدی
مشاهده مقاله

25 تاثیر مشخصه‌های فیزیوگرافی و شکل زمین بر ویژگی‌های روشنه و زادآوری درختان (مطالعه موردی: سری دو جنگل شصت‌کلاته)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
صدیقه خداوردی*؛ مجتبی امیری؛ داوود کرتولی نژاد؛ جهانگیر محمدی
مشاهده مقاله