عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������������ ������������ �� ����������������
تعداد مقالات: 58

1 اتیولوژی بیماری موزاییک انجیر در استان فارس توسط نسل جدید توالی یابی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم رستگار*؛ علیرضا افشاریفر؛ کرامت اله ایزد پناه؛ اسماعیل ابراهیمی
مشاهده مقاله

2 اثرات آلودگی ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند در تشکیل گل و بذر در اطلسی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیده نوشین تراب جهرمی*؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ کرامت اله ایزد پناه
مشاهده مقاله

3 اثر چند ترکیب شیمیایی، زیستی و طبیعی در القای مقاومت سیستمیک در گوجه‌فرنگی علیه ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و ویروس موزائیک خیار (CMV)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرشاد همتی دیناروند*؛ علیرضا افشاریفر؛ سید علی اکبر بهجت نیا؛ مژگان سپهری
مشاهده مقاله

4 ایجاد علائم ریشه‌ریشی توسط جدایه‌های ایرانی ویروس سوختگی سیاه چغندرقند
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
شیرین فرزادفر*؛ سیدباقر محمودی؛ رضا پوررحیم
مشاهده مقاله

5 القای پروتئین‌های PR توسط اسید سالیسیلیک و جاسمونیک در گوجه‌فرنگی(Solanum lycopersicum cv. Superchief) مایه‌زنی شده با ویروس موزاییک خیار (CMV)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سحر قلی طلوعی؛ نعمت سخندان بشیر؛ مهدی داوری*؛ محمد صدقی
مشاهده مقاله

6 آنالیز فیلوژنتیکی، میزبان های طبیعی و انتقال ویروس مرتبط با کوتولگی زرد تلخه بیان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا حسن شیخی*؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ وحید حسنوند؛ صدیقه باقری؛ جواد صادقی مجد؛ افسانه آویش کوهشاهی؛ نجمه پورامینی؛ حسین معصومی
مشاهده مقاله

7 اولین گزارش از وجود ویروس موزائیک زرد لوبیا (BYMV) در باقلا کاری‌های استان هرمزگان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی برادر*؛ احمد حسینی؛ ثمین حسینی؛ سمیه عبدانی
مشاهده مقاله

8 بیان برخی ژن‌های مرتبط با دفاع و متیلاسیون در گوجه‌فرنگی‌های آلوده به ویروس موزائیک خیار
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ندا اصغری*؛ داود کولیوند؛ امید عینی گندمانی
مشاهده مقاله

9 بیان ژن نوکلئوکپسید ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه فرنگی در در دو سویه BL21(DE3) و BL21(DE3) pLysS باکتری Escherichia coli
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا زائر آناقز*؛ داود کولیوند؛ امید عینی گندمانی
مشاهده مقاله

10 برخی خصوصیات مولکولی جدایه‌های ایرانی ویروس سوختگی سیاه چغندرقند
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
شیرین فرزادفر*؛ سیدباقر محمودی؛ رضا پوررحیم
مشاهده مقاله

11 بررسی آلودگی کدوییان به گونه های بگوموویروس و تنوع ژنتیکی ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه (WmCSV) در جنوب شرق کشور
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید جعفری*؛ زهرا صادقی؛ سعید نصراله نژاد
مشاهده مقاله

12 بررسی تغییرات نوکلئوتیدی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات در نارنج با استفاده از چند شکلی فضایی تک رشته‌ای
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرضیه قباخلو*؛ اکبر دیزجی؛ احد یامچی
مشاهده مقاله

13 بررسی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی یک جدایه ایرانی ویروس موزائیک یونجه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نفیسه پورسیدی*؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ محمد مداحیان؛ خدیجه سالاری
مشاهده مقاله

14 بررسی دامنه میزبانی و آلودگی مخلوط کدوییان به ویروس‌های کوتولگی زرد کدوییان(CYSDV)، زردی رگبرگ خیار (CVYV) و کوتولگی سبزرد هندوانه (WmCSV) در استان سیستان و بلوچستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید جعفری*؛ زهرا صادقی؛ سعید نصراله نژاد
مشاهده مقاله

15 بررسی روابط فیلوژنتیک ویروس موزاییک هندوانه بر اساس توالی HC-Pro
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمانه وطنی*؛ موسی محمدی؛ سعید نصراله نژاد؛ الهام محمودی
مشاهده مقاله

16 بررسی مشخصات بیولوژیکی و میزان پراکنش ویروس X سیب زمینی (PVX) در بعضی مناطق ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سودابه پورمحمدی*؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنزاد؛ اکبر حسینی پور
مشاهده مقاله

17 بررسی مولکولی چند جدایه ویروس زردی بافت مرده باقلا (FBNYV) بر اساس قطعه ژنومی M درایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهسا منصورپور*
مشاهده مقاله

18 بررسی نقش ویروس رگبرگ روشنی زرد مرکبات در بروز لکه‌برگی نارنگی کلمانتین
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ساناز لهراسبی؛ سید مهدی بنی هاشمیان*؛ علی سراجی
مشاهده مقاله

19 بررسی همبستگی بین آلودگی سیب‌زمینی به ویروس برگ قاشقی (PLRV) بر اساس علایم و آزمون الایزا
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جعفر نیکان*؛ رضا پوررحیم
مشاهده مقاله

20 بیماری ویروسی رگبرگ روشنی زرد، تهدید جدید مرکبات ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سید مهدی بنی هاشمیان*
مشاهده مقاله

21 پاسخ های متابولیکی ارقام مقاوم و حساس گندم علیه ویروس موزائیک رگه ای گندم
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فریده فرح بخش*؛ امیر مساح؛ حبیب اله حمزه زرقانی؛ محسن یاسایی؛ ویکتور رودریگز؛ پابلو ولاسکو
مشاهده مقاله

22 پراکنش ویروس وای سیب‌زمینی (Potato Y virus) در نواحی کشت توتون استان گلستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا شریفی نظام آباد*؛ سعید نصراله نژاد؛ اکبر دیزجی؛ محمد علی آقاجانی
مشاهده مقاله

23 تاثیر اسید سالیسیلیک و جاسمونیک بر بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدانت در گوجه‌فرنگی(Solanum lycopersicum cv. Superchief) مایه‌زنی شده با ویروس موزاییک خیار (CMV)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی داوری*؛ سحر قلی طلوعی؛ نعمت سخندان بشیر؛ محمد صدقی
مشاهده مقاله

24 تاثیر آلودگی همزمان ویروس موزاییک خیار و ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند بر مقاومت لوبیا
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ُسجاد آسترکی*؛ مسعود شمس بخش؛ ناصر صفائی
مشاهده مقاله

25 تاثیر آلودگی ویروس موزاییک یونجه (AMV) و ویروس کوتولگی بادام زمینی (PSV) بر میزان عناصر کم مصرف و پر مصرف در گیاه یونجه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سوسن شمس*؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ محمد مداحیان
مشاهده مقاله