عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������������ ������������������ �� ������������������������
تعداد مقالات: 55

1 ارزیابی انتقال بیماری های فایتوپلاسمایی از طریق غده های بذری سیب زمینی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سید مهدی لوح موسوی*؛ مسعود بهار
مشاهده مقاله

2 ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به بیماری خال زدگی باکتریایی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
افسانه عباس پور انبی*؛ مریم خضری
مشاهده مقاله

3 ارزیابی مقاومت برخی از ارقام برنج به باکتری عامل بلایت برنج Xanthomonas oryzae pv. oryzae
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مائده اکبری بین کلایی؛ رسول رضائی*؛ حبیب اله چاره گانی
مشاهده مقاله

4 ارزیابی نقش ضد میکروبی ترکیب Trans-Cinnamaldehyde در کنترل بیماری آتشک در شرایط درون شیشه‌ای
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی اخلاقی*؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری؛ حمید عبداللهی؛ زینب صالحی
مشاهده مقاله

5 استفاده از هورمون های گیاهی در به گشت علایم Candidatus Phytoplasma phoenicium در پروانش
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نورالله قنبرزهی گرگیچ*؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور؛ مجید صیام پور
مشاهده مقاله

6 اولین گزارش از Xanthomonas translucens pv. undulosa باکتری عامل بیماری نواری باکتریایی جو در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
صدیقه محمدی خواه*؛ پژمان خدایگان؛ نرگس فلاحی چرخابی؛ اکبر حسینی پور
مشاهده مقاله

7 اولین گزارش از آلودگی طبیعی درختان لیمو لیسبون (Citrus x limon cv. Lisbon) به فیتوپلاسمای عامل جاروک لیموترش
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محسن امیری مزرائی*؛ مجید عسکری سیاهویی؛ عبدالنبی باقری؛ سیاوش سماوی اوزی
مشاهده مقاله

8 اولین گزارش از باکتری عامل شانکر مرکبات Xanthomonas citri subsp. citri در استان کهگیلویه و بویراحمد
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ساره حیدرپناه*؛ رسول رضائی؛ زهره ابراهیمی؛ سید محسن تقوی
مشاهده مقاله

9 اولین گزارش از باکتری‌های گرم مثبت دارای فعالیت هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته‌دار در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سپیده مهرفر*؛ فاطمه شهریاری
مشاهده مقاله

10 اولین گزارش از پوسیدگی و بافت‌مردگی مریستم انتهایی بادمجان ناشی از Klebsiella pneumonia در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
یلدا واصبی*؛ محمد مهدی فقیهی
مشاهده مقاله

11 اولین گزارش از همراهی یک فیتوپلاسما از گروه 16SrVI با بیماری جاروک کلزا
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیاوش سماوی اوزی*؛ محسن امیری مزرائی؛ محمد مهدی فقیهی؛ مجید عسکری سیاهویی؛ عبدالنبی باقری
مشاهده مقاله

12 اولین گزارش از وقوع لکه باکتریایی یونجه ناشی از Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهره یاری پور*؛ سید محسن تقوی؛ ابراهیم اسداغی؛ صادق زارعی
مشاهده مقاله

13 بررسی اثر برخی سودوموناد های جدا شده از فیلوسفر درختان میوه هسته دار علیه باکتری Pseudomonas syringae عامل شانکر
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سارا معماری*؛ سعید طریقی؛ مجتبی ممرآبادی
مشاهده مقاله

14 بررسی احتمال همراهی پروکاریوت‌های محدود به آوند آبکشی در درختان نارنگی سیاهو با علایم بدشکلی و تغییر رنگ غیرطبیعی میوه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد مهدی فقیهی*
مشاهده مقاله

15 بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از نانوذرات مس و سیلیکون دربهبود کارایی کنترل بیولوژیک شانکر باکتریایی هسته‌داران با باکتری‌های آنتاگونسیت
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا خاک ور*؛ لیدا آرنک
مشاهده مقاله

16 بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک بر علیه Candidatus Phytoplasma phoenicium
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نورالله قنبرزهی گرگیچ*؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور؛ مجید صیام پور
مشاهده مقاله

17 بررسی امکان مهار زیستی بیماری لکه‌برگی باکتریایی گوجه‌فرنگی در آزمایشگاه و گلخانه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرزانه محمدسور*؛ افسانه عباس پور انبی؛ مریم خضری
مشاهده مقاله

18 بررسی برخی فاکتورهای بیماری زایی باکتری زانتوموناس عامل لکه برگی درختان هسته دار
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
اسما رحمان زاده*؛ ساره بقایی راوری؛ عصمت مهدی خانی مقدم
مشاهده مقاله

19 بررسی بقای اپی فیتی پاتوتیپ های A و A* عامل شانکر مرکبات روی برخی از علف های هرز باغ های مرکبات
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهره ابراهیمی*؛ رسول رضائی؛ اسد معصومی اصل؛ حبیب‌اله چاره‌گانی
مشاهده مقاله

20 بررسی تنوع باکتریهای اندوفیت مزارع نیشکر خوزستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین موذن رضامحله*
مشاهده مقاله

21 بررسی تنوع ژنتیکی سویه‌های مختلف باکتری عامل شانکر مرکبات جدا شده از استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ISSR و RAPD
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهره ابراهیمی*؛ رسول رضائی؛ اسد معصومی اصل؛ فریبا قادری
مشاهده مقاله

22 بررسی توانایی تجزیه تولاسین تولیدی توسط باکتری عامل بیماری لکه قهوه‌ای کلاهک قارچ خوراکی، Pseudomonas tolaasii ، توسط برخی از ایزوله‌های باکتری‌های همراه قارچ‌های کلاهک‌دار خودرو
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمیرا قاسمی*؛ بهروز حریقی
مشاهده مقاله

23 بررسی حساسیت چند رقم گردو به باکتری Xanthomonas arboricola pv. juglandis عامل بیماری بلایت باکتریایی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
شفیقه اسکندری*
مشاهده مقاله

24 بررسی روش‌های مختلف سالم‌سازی در بذرهای گوجه‌فرنگی آلوده به باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرزانه محمدسور*؛ مریم خضری
مشاهده مقاله

25 بررسی مقاومت پاتوتیپ‌های A و A* باکتری Xanthomonas citri subsp. citri به برخی از ترکیبات مسی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ساره حیدرپناه*؛ رسول رضائی؛ سید محسن تقوی؛ حبیب‌اله چاره‌گانی؛ مرتضی حسنی
مشاهده مقاله