عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������������� (��������-��������-������������������)
تعداد مقالات: 20

1 اثرات کشندگی دیفلوویدازین، بایومایت® و چریش روی مراحل مختلف زیستی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (McGregor) (Acari: Tetranychidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
میثم سلیمانی کراتی*؛ محمد قدمیاری
مشاهده مقاله

2 اثرات کشنده و غیرکشنده‌ی دو حشره‌کش تنظیم کننده‌ی رشد حشرات روی کرم قوزه‌ی پنبه، Helicoverpa armigera (Hub.) (Noctuidae: Lepidoptera)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدیه خورشیدی قره قشلاقی*؛ رضا فرشباف پورآباد؛ موسی صابر
مشاهده مقاله

3 اثر ضد باکتریایی نانوذرات نقره بیوسنتز شده، کیتوزان و ترکیب آنها بر باکتری های عامل آتشک و شانکر گوجه فرنگی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا ربیعی*؛ فاطمه شهریاری؛ سمیه صدیقیان
مشاهده مقاله

4 آخرین ملاحظات در تهیه لیست آفتکش‌های ملزم به مراقبت (Pesticide watchlist) و آفتکش‌های ممنوعه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد حیدری*
مشاهده مقاله

5 ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی تعدادی از نانوذرات سنتز شده روی باکتری Pectobacterium carotovorum در شرایط آزمایشگاه
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زهرا ربیعی*؛ فاطمه شهریاری؛ سمیه صدیقیان
مشاهده مقاله

6 بررسی باقمیانده دو حشره‌کش‌ پرکاربرد در غده ها و تفاله چغندرقند در استان آذربایجان غربی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ایرج ذوالقدر*
مشاهده مقاله

7 بررسی تاثیر کنه کش جدید اسکوئینوسیل (Kanemite SC 15%) در کنترل کنه تارتن دو لکه ای خیار در مناطق مختلف کشور
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد حیدری*؛ قاسم عسکری؛ سیدسعید مدرس نجف آبادی
مشاهده مقاله

8 بررسی دوام اثر حشره کشی فرمولاسیون‌های مختلف حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید و لمداسای‌هالوترین تحت شرایط گلخانه‌ای
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه گرایلی مرادی*؛ میرجلیل حجازی؛ حامد همیشه کار؛ احمد علی عنایتی
مشاهده مقاله

9 بررسی سمیت تدخینی و دوام کشندگی اسانس میوه سرو نقره‌ای Cupressus arizonica Greene (Cupressaceae) و نانو فرمولاسیون آن روی کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زینب احمدی*؛ موسی صابر؛ غلامرضا مهدوی نیا
مشاهده مقاله

10 بررسی صحرایی آفت کش گیاهی بر پایه روغن خرما روی آفت سنک بید Monosteria unicostata در فضای سبز شهری تهران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
زینب کیخسروی*؛ مریم نگهبان؛ نرجس باقرزاده؛ فردین فیضی؛ سمیه صیفوری؛ اصغر صالح
مشاهده مقاله

11 بررسی کارایی چند حشره کش علیه تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman (Thys. Thripidae) در استان آذربایجان غربی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهشید حیدری*؛ عباس حسین زاه؛ اکبر قاسمی کهریزه
مشاهده مقاله

12 تاثیر برخی از کنه‌کش‌های جدید بر ﮐﻨﻪ‌‌ی شکارگر Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) در باغ‌های مرکبات
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سوسن خان احمدی*؛ امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور
مشاهده مقاله

13 تاثیر سیلیکات پتاسیم و سدیم بر رشد میسلیومی سه گونه فیتوفتورای جداشده از باغ های پسته
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد کارآموز؛ امیر حسین محمدی*؛ فاطمه حسن زاده داورانی
مشاهده مقاله

14 تجزیه زیستی آفت‌کش‌ فسفره دیازینون با استفاده از باکتری Pseudomonas stutzeri جداشده از پساب مجتمع مس در شهرستان رفسنجان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
آرزو علی پور*؛ علی علیزاده؛ پژمان خدایگان
مشاهده مقاله

15 ساخت یک وسیله برای مطالعه رفتار تحریک پذیری- دورکنندگی پشه ها
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصح ملکی راواسان*؛ آذر تحقیقی
مشاهده مقاله

16 سنتز و بررسی کارائی (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrienyl acetate به عنوان فرومون جلب کننده جنسی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی ‏ Tuta absoluta (Meyrick)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
بابک حیدری*؛ احمد حیدری؛ محمدرضا باقری
مشاهده مقاله

17 فرمولاسیون اسانس رازیانه علیه Pectobacterium carotovorum درون نانو پلیمر سلیکای مزوپور
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
الهه واثقی خوندابی*؛ زهرا حسین نژاد فوجردی؛ پژمان خدایگان
مشاهده مقاله

18 فعالیت دورکنندگی پنج ترکیب ترپنوئیدی روی حشرات کامل Tribolium castaneum و T.confusum(Coleoptera: Tenebrionidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سمانه محمودوند*؛ آرزو منصوری؛ جهانشیر شاکرمی
مشاهده مقاله

19 کارآیی مخلوط بردو (SC 20%) در کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو با عامل Taphrina deformans (Berk.) Tul.
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مجید الداغی*؛ حسین خباز جلفایی؛ حجت اله ربانی نسب؛ حسین ایرانی
مشاهده مقاله

20 مطالعه کارائی حشره‌کش اسپینوساد (Sponsor SC 24%) روی خسارت کرم میوه گوجه فرنگی Helicoverpa armigera
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه شفقی*؛ حسین پژمان؛ عبدالنبی باقری؛ محمدتقی فصیحی؛ مونا کافی فراشاه
مشاهده مقاله