عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ��������-������������������ �� �������� ����������
تعداد مقالات: 55

1 آزمون TaqMan Real-Time PCR برای شناسایی سریع Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
پری ناز مطلب دخت*؛ محمد زکی عقل؛ غلامحسین مروج؛ اصغر شیروانی؛ لیدا فکرت
مشاهده مقاله

2 استفاده از ژن میتوکندری CO1 در شناسایی گونه‌ی کفشدوزک آسیایی، Harmonia axyridis (Pallas) (Col.: Coccinellidae), : نخستین بار در ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مژگان مردانی طلایی*؛ ارش زیبایی؛ وحید رحیمی؛ مهدی زارع خورمیزی؛ سید مظفر منصوری؛ الدریج ندود
مشاهده مقاله

3 آفات کونوکارپوس Conocarpus erectus و مورچه های جمع آوری کننده عسلک از آن دراستان خوزستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد سعید مصدق*؛ شیما محمدی؛ ابراهیم تامولی طرفی؛ مهدی طوسی؛ علی الماسی
مشاهده مقاله

4 یافته‌های جدید در مورد فون خرمگس‌های (Diptera, Tabanidae) استان آذربایجان‌شرقی، ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه موید مزرعه*؛ صمد خاقانی نیا؛ شهزاد ایرانی پور؛ علی یاووز کلیچ
مشاهده مقاله

5 اولین گزارش از زنبور Conomorium sp.، پارازیتویید ساقه‏ خوار نیشکر Sesamia cretica
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
امیر چراغی*؛ مهدی اسفندیاری
مشاهده مقاله

6 اولین گزارش از گونه‌ی Pediculaster rysanovy Samsinak, 1989 (Acari: Pygmephoridae) برای ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مریم مجیدی*؛ حمیدرضا حاجی قنبر؛ علیرضا صبوری
مشاهده مقاله

7 اولین گزارش از وجود شیر مورچه جنس Centroclisis (Neuroptera: Myrmeleontidae) برای فون حشرات ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابوالفضل حاجی اسمعیلیان*؛ رضا وفایی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ علی ستار
مشاهده مقاله

8 اولین گزارش زنبور Microplitis kaszabi (Braconidae: Microgastrinae) از غرب پالئارتیک و ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
پریسا عبدلی*؛ علی اصغر طالبی؛ سمیرا فراهانی
مشاهده مقاله

9 اولین گزارش کنه Scutacarus avarus Khaustov, 2008 (Acari: Heterostigmata: Scutacaridae) از آسیا
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
امین نوابی؛ حمیدرضا حاجی قنبر*؛ عبدالعظیم مرتضوی
مشاهده مقاله

10 اولین گزارش گونه Euroleon nostras ( Neu.: Myrmeleontidae) برای فون بال توری های ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابوالفضل حاجی اسمعیلیان*؛ رضا وفایی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ علی ستار
مشاهده مقاله

11 اولین گزارش گونهSchizotetranychus ugarovi (Acari: Tetranychidae) از ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
داریوش باستانی راد*؛ مهدیه اسدی
مشاهده مقاله

12 اولین گزارش گونه سرخرطومی Otiorhynchus ovalipennis Boheman, 1842 (Col., Curculionidae) بعنوان یک آفت بالقوه مزارع توت فرنگی استان کردستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مصطفی منصورقاضی*
مشاهده مقاله

13 اولین گزارش و توصیف مجدد گونه (Brachycaudus cerasicola (Mordvilko, 1929) (Hemiptera: Aphididae از ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
ندا صدیقی*؛ مجتبی حسینی؛ محسن مهرپرور؛ لیدا فکرت
مشاهده مقاله

14 بررسی بیولوژی و پراکنش پروانه دم قهوه‌ای بلوط ( Euproctis chrysorrhoea L) در مناطق جنگلی استان اردبیل
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
داود علیقلیزاده*؛ یونس رستمی کیا؛ احد فتحی
مشاهده مقاله

15 بررسی تنوع‌ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی جمعیت‌های زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda Skorikow, 1829) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عطااله رحیمی*؛ علی نقی میرمویدی؛ دانیال کهریزی؛ لیلا زارعی؛ صمد جمالی
مشاهده مقاله

16 بررسی جمعیت شته های گندم در شهرستان اسفراین
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
معصومه حیدرنیا*؛ علی درخشان شادمهری
مشاهده مقاله

17 بررسی دوشکلی جنسی در شکل و اندازه بال شب‌پره‌های Catocala abacta (Lepidoptera, Erebidae) و Catocala brandti
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سوسن علوی*؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد مهدی ربیعه
مشاهده مقاله

18 بررسی روابط تبارشناختی سه خانواده از بال‌ریشک‌داران (Insecta: Thysanoptera) بر‌اساس صفات ریختی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
جلیل علوی*؛ لیدا فکرت؛ مهدی مدرس اول؛ شهاب منظری؛ کامبیز مینایی
مشاهده مقاله

19 بررسی فون شته های اسفراین و گزارش گونه جدید Aphis illinoisensis Shimer, 1866 (Hemiptera;Aphididae) برای فون ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
معصومه حیدرنیا*؛ علی درخشان شادمهری
مشاهده مقاله

20 بررسی فون کنه‌های خانواده Raphignathidae (Acari: Trombidiformes) و Caligonellidae مرتبط با درختان بلوط استان ایلام
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سجاد نیازی*؛ محمد خانجانی
مشاهده مقاله

21 بررسی کنه‌های اریوفید (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) بر روی درختان و درختچه‌ها در استان گلستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی گل*؛ حسین صادقی نامقی؛ انریکو دلیلو
مشاهده مقاله

22 تاثیر کیفیت رژیم غذایی در دوره لاروی روی روابط آلومتری در حشرات کامل بید غلات، Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی جعفری ازغندی*؛ محمد مهدی ربیعه؛ علی اولیایی؛ عیسی جبله
مشاهده مقاله

23 تنوع ژنتیکی جمعیت‌های زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda Skorikow, 1829) با استفاده از نشانگرهای ISSR
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عطااله رحیمی*؛ علی نقی میرمویدی؛ دانیال کهریزی؛ لیلا زارعی؛ صمد جمالی
مشاهده مقاله

24 تنوع گونه‌ای شته‌ها در مزارع گندم شهر سامان، استان چهارمحال و بختیاری
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فاطمه مؤمنی شهرکی*؛ کامبیز مینایی؛ عباس محمدی خرم آبادی؛ حامد غباری
مشاهده مقاله

25 حضور گونه Anastatus catalonicus Bolivar y Pieltain (Hym.: Chalcidoidea, Eupelmidae) در ناحیه شرق پاله‌آرکتیک
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین لطفعلی زاده*؛ مهدی پارسا
مشاهده مقاله