عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������� ������������ ������-��������������
تعداد مقالات: 5

1 بررسی اثر سه عامل پس رسی، اسید جیبرلیک و حذف پوشینه بر جوانه زنی بذر بروموس (Bromus japonicus Thunb.)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
منصور سارانی*؛ علی قنبری؛ محمد گلوی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدعلی باغستانی میبدی
مشاهده مقاله

2 بررسی تاثیر مورچه‌های دروگر( Messor ) در کنترل علفهای هرز مزارع زعفران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا عابدینی*؛ ندا فریدون نژاد؛ عیسی جبله؛ حسین فرازمند
مشاهده مقاله

3 بررسی فلور و تعیین شاخص‌های غنا، تشابه و تنوع گونه‌ای جوامع علف‌های هرز مزارع کلزا در شهرستان‌های مختلف استان گلستان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
لیلا حبیبیان*؛ معصومه یونس آبادی؛ علیرضا ساوری نژاد
مشاهده مقاله

4 تغییرات سطح خواب در دو توده عروسک پشت پرده (Physalis sp) پس از ریزش از گیاه مادری
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد زارع*؛ الهام الهی فرد؛ سید حسین قلندرزاده؛ هاجر ناصری
مشاهده مقاله

5 تفاوت جوانه زنی بذرهای علف هرز منداب در پاسخ به دماهای مختلف
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
احمد زارع*؛ الهام الهی فرد؛ مائده ملک پور
مشاهده مقاله