عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ���������������� �� ������������ ��������
تعداد مقالات: 42

1 اجرای طرح جنگلداری چند منظوره در حوزه مشگین غربی (مورد مطالعه: سامان عرفی کرگشه)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
شهامت هدایت*؛ سودا شنوائی اصل
مشاهده مقاله

2 اجرای طرح جنگلداری چند منظوره در حوزه مشگین غربی (مورد مطالعه: سامان عرفی ییلاق قاشقا)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
شهامت هدایت*؛ سودا شنوائی اصل
مشاهده مقاله

3 ارتباط بین سن، مدرک تحصیلی و درآمد با عوامل مؤثر بر وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های شهرستان ایلام
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
عباس بانج شفیعی*؛ فاطمه همتی
مشاهده مقاله

4 استفاده ازمدلهای رگرسیونی و آلومتریک جهت برآورد بیوماس گونه کاج تدا ( pinus taeda L.) (مطالعه موردی : جنگلکاریهای چوبر ، شفت– گیلان)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حمید حسنقلی پور*؛ جواد ترکمن؛ امیراسلام بنیاد؛ بیت الله امان زاده
مشاهده مقاله

5 آشکارسازی تغییرات پوشش جنگلی به روش شیءگرا با استفاده از سری‌های زمانی تصاویر ماهواره‌ای(مطالعه موردی: حوضه آبریز ایلگنه‌چای جنگل‌های ارسباران)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
جمشید یاراحمدی*؛ حسن ساعی
مشاهده مقاله

6 : بررسی برخی از ویژگی های زیستی زنبور گالزای بلوط Neuroterus guercusbacccurum Linnaeus (Hym.cynhpidae) در مناطق جنگلی استان اردبیل
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
داود علیقلیزاده*؛ سید ابراهیم صادقی
مشاهده مقاله

7 بررسی خاک وارزیابی منابع وقابلیت اراضی ارسباران(مطالعه موردی حوزه عاشقلو)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
محمدابراهیم صادق زاده*
مشاهده مقاله

8 بررسی سازگاری گونه های درختی و درختچه ای در منطقه ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
شاهرخ محسنی*؛ کریم مهرورز مغانلو
مشاهده مقاله

9 بررسی مشخصات کمی و کیفی گونه فندق CORYLUS AVELLANAE(مطالعه موردی جنگل فندقلوی نمین اردبیل)
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
نظامعلی طالشی*؛ علی صدقی
مشاهده مقاله

10 بررسی نقش قارچ های دنبلان در احیاء و توسعه پایدار جنگلها و مراتع ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
یزدان فضلعلی*
مشاهده مقاله

11 بررسی نقش مشارکتی سازمان‌های مردم نهاد در احیا و حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و محیط زیست شهری
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
بهنام عمرانی*؛ وحید نصرالله زاده اصل
مشاهده مقاله

12 بیماری زوال بلوط و اهمیت آن
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
سعید قاسمی اسفهلان*؛ مهدی ارزنلو؛ رقیه همتی
مشاهده مقاله

13 بهره مندی از نظام نوین ترویجی و پهنه‌بندی در صیانت و توسعه پایدار جنگل‌ های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
اکبر عبدی قاضی جهانی*؛ فرید نورمند مؤید؛ راهله استاد هاشمی؛ رحمان رحیم دخت
مشاهده مقاله

14 پیشگیری بهتر از درمان، ضرورت و الزامات قرنطینه آفات و بیماری‌های جنگل
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
حسین بدری پور*؛ رقیه جهدی؛ مهدی زهدی؛ وحید جعفریان
مشاهده مقاله

15 تنوع گونه های درختی جنگل ارسباران و اهمیت حفاظت از آنها
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
علی قراچورلو*؛ مهتاب مرادی دیگه سرا
مشاهده مقاله

16 تهیه نقشه پراکندگی فضایی خطر آتش سوزی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش FAHP و GIS
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
احد بشیری*؛ علیرضا پورانوری
مشاهده مقاله

17 توسعه باغات در اراضی شیبدار با کشت ارقام فندق سازگار با منطقه ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
رسول دوستی آتمیانلو*؛ غلامرضا علیزاده
مشاهده مقاله

18 جنگل؛ احیا، حفاظت و توسعه پایدار
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
بهنام عمرانی*
مشاهده مقاله

19 جنگل‌های ارسباران،‌ پژوهش‌های انجام‌شده، وضعیت کنونی پژوهش‌ها و پژوهش‌های پیش‌رو
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
احمد رحمانی*؛ سعیده اسکندری
مشاهده مقاله

20 جهانی شدن پاسخ های حمایتی نظام های عدالت کیفری از جنگل ها در هزاره سوم: مطالعه موردی جنگل‌های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
جلال الدین حسانی*؛ سولماز ایواز
مشاهده مقاله

21 چارچوب حقوقی مدیریت زیست محیطی ذخیره گاه زیستکره ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
فرهاد قلی نژاد*
مشاهده مقاله

22 چک لیست دوبالان خانواده Syrphidae (Dip., Syrphoidea) در جنگل‌های ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
فرزانه کازرانی*؛ صمد خاقانی نیا
مشاهده مقاله

23 راهکارهایی بر مدیریت توسعه پایدار جنگلهای ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
جعفر آخوندی*؛ محمد حسن پزشگی
مشاهده مقاله

24 روش دست یابی به الگوی مکانی آتش سوزی در مناطق جنگلی با هدف کنترل و مهار آتش
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
بهروز فانی*
مشاهده مقاله

25 سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی ارسباران
اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ارسباران
مهدی ایمانی*؛ مرتضی یاری حاج عطالو؛ رضا رواندوست
مشاهده مقاله