عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = �������� ������������ ������-������������ ��������������������
تعداد مقالات: 9

1 اثر قارچ Puccinia punctiformis بر کنترل گیاه گنگر صحرایی
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
امیدعلی عمارلو*؛ صفرعلی مهدیان؛ سید محمود سید موسوی
مشاهده مقاله

2 ارزیابی مقدماتی تاثیر سرخرطومی Stenopelmus rufinasus (Curculionidae) روی دو گونه آزولا (Azolla spp.)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
آتوسا فرحپور حقانی؛ مهدی جلائیان*؛ بیژن یعقوبی
مشاهده مقاله

3 بررسی اثر فاصله ردیف، آرایش کاشت و زمان مصرف کود نیتروژن بر کنترل علف‌های‌هرز مزارع سورگوم علوفه‌ای
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
علیرضا برجسته*؛ محمد علی باغستانی؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله

4 بررسی کارائی مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در مزارع سورگوم علوفه‌ای
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
علیرضا برجسته*؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله

5 بررسی میزان تنوع در مصرف آفت کش ها در مزارع گندم خراسان رضوی و عوامل تاثیر گذار بر آن
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
شهرام نوروززاده*
مشاهده مقاله

6 تأثیر بستر بذر کاذب و تراکم کاشت ارقام مختلف گندم زمستانه برکنترل چاودار(Secale cereale L. ) و عملکرد گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
دلاور بهروزی*؛ مهدی راستگو
مشاهده مقاله

7 تأثیر زمان پوشش هیدروفلوم بر کنترل علف هرز حلفه Imperata cylindrica در مزارع نیشکر
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
پیمان شرفی زاده*؛ امین نیک پی؛ حمید کرد؛ منصور بنادر
مشاهده مقاله

8 ترجیح میزبانی شب‌پره(Crambidae) Cataclysta lemnata در شالیزارهای شمال ایران
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
آتوسا فرحپور حقانی*؛ مهدی حسن‌پور؛ فرامرز علی‌نیا؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبراییل رزمجو
مشاهده مقاله

9 غلظت عصاره موجود در بوته‌های شاهدانه تحت تأثیر تیمارهای کودی و تراکم های مختلف علف شور
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد اکرمی*؛ وحید سرابی؛ امیر رضا صادقی بختوری
مشاهده مقاله