عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
موضوعات = ������������������ ����������������������
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر مدیریت به‌باغی در کاهش عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرمای رقم مضافتی در منطقه ریگان و فهرج در استان کرمان
بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
اسماعیل راه خدایی*؛ حجت دیالمی
مشاهده مقاله